Otwarcie wystawy w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

14.11 w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze odbył się wernisaż wystawy: W godzinie próby. Polacy niosący pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej. Zaproszeni goście wysłuchali wykładu dr. hab. Sebastiana Piątkowskiego oraz obejrzeli film o działalności Matki Matyldy Getter, która w czasie okupacji ratowała żydowskie dzieci. Ekspozycję przygotował Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie – Delegatura w Radomiu. Podczas uroczystości zabrzmiał też wysokiej klasy fortepian, który od niedawna jest na wyposażeniu muzeum. Imprezę uświetniły występy uczniów Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach. Wśród wykonawców znalazła się nasza uczennica, Alicja Gołyska, która zagrała nastrojowy utwór kompozycji L. Einaudi’ ego pt. „Una Mattina”.