Uczymy się udzielać pierwszej pomocy i bezpiecznie spędzać czas wolny zimą

Bezpieczeństwo i zdrowie to jedne z najważniejszych aspektów szkolnego życia. Dlatego też nasza placówka pozostaje w stałym kontakcie z organizacjami, które przekazać mogą nauczycielom i uczniom wiedzę w tym zakresie.
4 stycznia członkowie SK PCK wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przysusze.
Program warsztatów obejmował:
1. Teorię podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
2. Prawne i moralne aspekty udzielania pierwszej pomocy
3. Elementy anatomii człowieka przydatne podczas udzielania pomocy
4. Sekwencje udzielania pierwszej pomocy
Zajęcia zawierały część teoretyczną i praktyczną. Uczniowie pod okiem instruktora samodzielnie przeprowadzali poszczególne etapy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Po szkoleniu członkowie naszego koła nabyli nowe umiejętności. Uczniowie potrafią zadbać o bezpieczeństwo własne, ocenić stan poszkodowanego i podstawowe parametry życiowe oraz wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową.
Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach. 

Następnie, tego samego dnia, a w budynku przy ul. Skowyry – 8 stycznia, wszyscy uczniowie klas 0-3 i 4-8 wysłuchali prelekcji, w czasie której prowadzący – funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze, pan Radosław Dyl – przypomniał podstawowe zasady bezpiecznego zimowego odpoczynku. Uczniowie obejrzeli film o bezpieczeństwie podczas uprawiania sportów zimowych, z którego dowiedzieli się również, jak zachować się na lodzie, gdy ten się załamie. Ważną częścią prelekcji była również rozmowa o tym, jak zachować się, jeśli jesteś świadkiem zdarzeń, w których zagrożone jest życie ludzkie. Przedstawiciel Straży Pożarnej podzielił się z uczniami historiami dotyczącymi niebezpiecznego spędzania czasu w ferie, ostrzegał przed nieodpowiednim zachowaniem.
Uczniowie z pewnością we właściwy sposób wykorzystają zdobytą wiedzę w czasie zbliżających się ferii zimowych, które ze względu na podejmowanie licznych aktywności, ale także w związku z dosyć nieprzewidywalną ostatnio pogodą, wymagają od nas zachowania szczególnej rozwagi i ostrożności.