Egzamin na kartę rowerową 2024

W  kwietniu i maju w naszej szkole przeprowadzony został egzamin na kartę rowerową. W I i II terminie do egzaminu przystąpiło 40 uczniów z klas V-VI. 
Cele tego egzaminu to: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze, popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
Test w części teoretycznej składał się z 25 pytań. Zagadnienia dotyczyły:
a) przepisów ruchu drogowego,
b) znaków, sygnałów drogowych,
c) zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
d) pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Część praktyczna dotyczyła obsługi technicznej roweru. Uczniowie wykazali się umiejętnością jazdy na rowerze z zachowaniem  zasad bezpieczeństwa. Egzamin zdało 28 uczniów PSP nr 2 w Przysusze: z klasy 5 a – 14 uczniów, z klasy 5 b – 8 uczniów, z klasy 5 c – 6 uczniów.
„Świeżo upieczonym” posiadaczom kart rowerowych gratulujemy  i życzymy bezpiecznej jazdy w przestrzeni drogowej.
Koordynatorkami przedsięwzięcia były: p. Anna Kozłowska i p. Katarzyna Wójcik.