Edukacja z wojskiem

28 maja w naszej szkole w ramach programu edukacyjno – obronnego odbyły się zajęcia „Edukacja z wojskiem”. Założeniem programu jest popularyzowanie wiedzy z obszaru zarządzania bezpieczeństwem, obrony cywilnej, cyberbezpieczeństwa, ratownictwa medycznego, systemu alarmowania, łączności oraz zachowań w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia obejmowały również informacje dotyczące bezpiecznego poruszania się po Internecie oraz krytycznego podejścia do informacji online.
W zajęciach, które obejmowały 3 godziny lekcyjne, udział wzięła klasa 7b, a prowadzili je wojskowi z jednostki w Nowym Mieście w asyście nauczycieli.
Zdaniem uczniów biorących udział programie, wojskowi poprowadzili zajęcia w bardzo przyjemnej formie. W swobodnej atmosferze można było dowiedzieć się rzeczy ważnych, które na pewno przydadzą się w dalszym życiu. Dodatkowym atutem zajęć było to, że oprócz części teoretycznej w formie prezentacji multimedialnej, uczniowie mogli zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, np. wykonując resuscytację krążeniowo – oddechową na manekinie.
Każdy uczestnik zajęć na zakończenie otrzymał specjalny certyfikat udziału.