„Oskar Kolberg – etnograf, folklorysta, kompozytor” – konkurs rozstrzygnięty

23 maja w Domu Kultury z inicjatywy i pod patronatem Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Muzeum Wsi Radomskiej – Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze odbył się konkurs „Oskar Kolberg – etnograf, folklorysta, kompozytor”.
Jego celem było przede wszystkim przybliżenie sylwetki Oskara Kolberga, doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł, zapoznanie się z twórczością folklorystyczną, etnograficzną i kompozytorską, zwiększenie świadomości o roli etnografa Oskara Kolberga dla kultury polskiej oraz propagowanie twórczości ludowej.
Uczniowie reprezentujący naszą szkołę zmierzyli się z zestawem wymagających pytań. Laureatami zostali:
– Aleks Mirecki z klasy VIa – III miejsce,
– Zuzanna Prasowska z klasy VIIb – wyróżnienie.
Wręczenie nagród odbyło się 2 czerwca podczas obchodów 64. Dni Kolbergowskich. Uczniowie odebrali je z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha, pana Adama Pałgana.
Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym reprezentantom, a laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.