Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 i pożegnanie Absolwentów

Kolejny pracowity rok szkolny dobiegł końca. 21 czerwca wszyscy uczniowie szkoły oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkole zebrali się w pięknie udekorowanych salach, by wspólnie odśpiewać hymn narodowy, uroczyście pożegnać rok szkolny 2023/2024 i rozpocząć wyczekane wakacje. Po raporcie złożonym przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, Gabrielę Wojtunik, a przy ul. Skowyry – Julię Fidos – uczennicę klasy IIIa, uroczystość rozpoczął pan dyrektor, Marcin Fidos, który po przeczytaniu listu z życzeniami od pana burmistrza, dokonał podsumowania wszystkich aktywności, podejmowanych przez ostatnie 10 miesięcy przez całą społeczność szkolną. Oprócz codziennego zdobywania wiedzy na lekcjach, nasi uczniowie brali udział w wielu konkursach i zawodach sportowych zarówno szkolnych, jak i na szczeblu gminnym, powiatowym czy międzypowiatowym. Wykazywali się wiedzą z poszczególnych przedmiotów i z zakresu bezpieczeństwa, uczestniczyli w różnorakich konkursach artystycznych – plastycznych i muzycznych, recytowali wiersze. Liczna grupa uczniów reprezentowała naszą szkołę w zawodach sportowych, osiągając wysokie lokaty w grze w piłkę nożną oraz w biegach. Nie można zapomnieć o wspaniałych sukcesach szachowych – nasi szachiści wywalczyli dla szkoły 8 miejsce w Polsce! Kuba Snoch, uczeń klasy IIb, w swojej grupie wiekowej w ogólnopolskim Turnieju Finałowym pokonał 181 rywali i zajął I miejsce! Osiągnięcie Kuby zostało docenione i otrzymał on specjalną nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.
Życie szkoły to także liczne akademie i koncerty – tu mogliśmy podziwiać talenty m.in. aktorskie i wokalne bardzo wielu naszych uczniów.
Nieodłączną częścią życia naszej szkoły są również działania o charakterze społecznym i charytatywnym. Uczniowie działający w Szkolnym Kole PCK i Samorządzie Uczniowskim angażowali kolegów do pomocy potrzebującym dzieciom w Polsce i za granicą oraz bezdomnym zwierzętom. Akcje te zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i dzięki temu szkoła po raz kolejny mogła nieść realną pomoc, przy okazji ucząc wychowanków empatii i zrozumienia dla potrzeb innych. Nasi uczniowie dzielili się talentami z lokalną społecznością organizując występy dla seniorów, dzieci z pobliskiego przedszkola oraz dla mieszkańców całego miasta.
A wszystko to przy jednoczesnym, codziennym wysiłku wkładanym w zdobywanie wiedzy, który oczywiście także dał wspaniałe efekty.
22 uczniów klas IV-VIII naszej szkoły ze średnią 5,20 i bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem uzyskało w tym roku stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha – jest to duże wyróżnienie za ciężką pracę i postawę uczniowską godną naśladowania.
Dodatkowo 76 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem uzyskując średnią 4,75 i powyżej oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Ci uczniowie w czasie uroczystości zakończenia roku otrzymali z rąk pana dyrektora nagrody książkowe.
Na wyróżnienie zasłużyli również najwytrwalsi uczniowie, którzy w ciągu roku nie opuścili żadnej godziny lekcyjnej osiągając tym samym 100% frekwencję. Są to: Michał Kopijek z klasy Ia, Zuzanna Dymska z klasy Ib, Aleksandra Cieślik z klasy IIIb, Zosia Celej i Karolina Janus z klasy IVb, Karina Kornacka i Mateusz Zawadzki z klasy Vb oraz Lena Wójciak z klasy VIa.
Uroczyste zakończenie roku to również okazja do przekazania nagród uczniom wyróżnionym w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2024” oraz uczniom osiągającym sukcesy w turniejach szachowych. Nagrodzono także uczniów aktywnie działających w szkolnym kole PCK oraz Samorządzie Uczniowskim.
Przez cały rok wszystkie klasy uczestniczyły w organizowanym przez Samorząd Uczniowski Turnieju Klas. Uroczyste zakończenie roku stało się okazją do podsumowania tego turnieju, w którym  oprócz wyników w nauce i zachowania, brane były pod uwagę takie czynniki, jak: frekwencja, zaangażowanie w akcje charytatywne, udział w apelach i innych uroczystościach, udział w konkursach różnego rodzaju oraz osiągnięcia sportowe. Pan dyrektor wręczył nagrody zwycięskim klasom, którymi zostały:
– w kategorii klas I-III – klasa IIIb,
– w kategorii klas IV-VIII – klasa Vb.
Obydwie klasy otrzymały puchar i tytuł Superklasy, który posiadać będą przez cały następny rok szkolny oraz nagrodę pieniężną, z przeznaczeniem na potrzeby klasy. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.
Pracując codziennie, nie zawsze zwracamy uwagę na to, ile ciekawych i ważnych rzeczy można zrobić, będąc razem. Podsumowanie roku szkolnego pozwala nam dostrzec ogrom włożonego wysiłku i jego wspaniałe efekty, a to daje poczucie naprawdę pożytecznie spędzonego czasu.
Kończąc uroczystość, pan dyrektor podkreślił, że każdy z uczniów pracował na miarę swoich możliwości i każdy z pewnością zasłużył na wypoczynek. Jeszcze raz podziękował za pracę i wysiłek włożony w naukę uczniom i nauczycielom oraz życzył wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.
Zanim uczniowie rozeszli się do sal, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego poprosiła jeszcze o chwilę uwagi i w imieniu wszystkich uczniów wręczyła panu dyrektorowi specjalne świadectwo z wyróżnieniem – był to wyraz wdzięczności za świetną współpracę i wsparcie, jakiego pan dyrektor udzielał wszystkim przez cały rok szkolny.
Po części oficjalnej wszyscy uczniowie udali się do swoich sal wraz z wychowawcami, by odebrać upragnione świadectwa. Wszyscy uczniowie klas I-III i oddziałów przedszkolnych za całoroczny wysiłek otrzymali także nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców.

Gdy uczniowie klas 0-VII udali się do domów, przyszedł czas na pożegnanie tegorocznych Absolwentów. W uroczystości tej uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, pan Adam Pałgan oraz Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha, pan Michał Wilk.
Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w tym roku ukończyło 17 uczniów. Po raz ostatni przeżywali oni zakończenie roku szkolnego w murach naszej szkoły. Przed nimi nowy etap – szkoła ponadpodstawowa, do której wyruszą z podstawami wiedzy z wielu przedmiotów, znajomością swoich mocnych i słabych stron, umiejętnością pracy samodzielnej i w zespole, a przede wszystkim z licznymi wspomnieniami, przyjaźniami i doświadczeniami, które z pewnością staną się dla nich bazą do działania na kolejnym etapie nauki.
Rozpoczynając uroczyste pożegnanie Absolwentów, pan dyrektor Marcin Fidos podziękował im za wysiłek, jaki wkładali we własny rozwój, za pracę na rzecz społeczności naszej szkoły oraz za godne reprezentowanie jej na zewnątrz. Życzył wszystkim sukcesów w nowych szkołach oraz wspaniałych wakacji. Następnie poprosił o zabranie głosu pana burmistrza, Adama Pałgana.
Pan burmistrz w swojej przemowie serdecznie pogratulował uczniom kończącym szkołę wszystkich osiągnięć i sukcesów oraz życzył im powodzenia w nowych szkołach, możliwości dalszego rozwijania pasji i talentów, a w najbliższym czasie wspaniałych wakacji. Do życzeń dołączył się również pan Michał Wilk.
Po przemowie pana burmistrza nastąpiło uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych wszystkim uczniom, którzy w tym roku szkolnym otrzymali stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha, a także nagrody specjalnej dla Kuby Snocha. W gronie przyjmujących z rąk pana burmistrza listów znalazła się ósmoklasistka, Zuzanna Oracz.
W trakcie programu artystycznego przygotowanego przez ósmoklasistów, podsumowali oni ten ważny etap swojej nauki zwany szkołą podstawową, podziękowali rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w ich wychowanie i edukację oraz za ciepło, wsparcie i wyrozumiałość, które otrzymywali przez wszystkie te lata. A zaowocowały one naprawdę bardzo dobrymi wynikami naszych Absolwentów – 7 spośród nich otrzymało świadectwa z wyróżnieniem.W grupie Absolwentów nie zabrakło zwycięzców różnych konkursów oraz zawodów sportowych. Kilkoro z nich zostało nagrodzonych za aktywną pracę na rzecz PCK. Wyróżniono także uczennicę aktywnie działającą w Samorządzie Uczniowskim.
Wszyscy ósmoklasiści otrzymali świadectwa i listy gratulacyjne z rąk pana dyrektora i wychowawczyni, pani Anny Tamioły.
Pani Anna Tamioła żegnając swoich wychowanków, wspominała wspólnie spędzone lata, wiele chwil, które na pewno pozostaną w pamięci wszystkich. Wychowawczyni przekazała Absolwentom w prezencie książkę, która może i powinna być dla nich drogowskazem w dalszym życiu. Jest to ponadczasowy utwór, który czytać mogą dzieci i dorośli – „Mały Książę”.
Program artystyczny wzbogacony był muzyką – utwór „Małe szczęścia” wykonały Gabriela Matynia i Monika Kruzel, a utwór „Wehikuł czasu” na gitarze wykonała Zuzanna Oracz. Znalazło się w nim także miejsce dla siódmoklasistów, którzy pożegnali swoich starszych kolegów, dziękując im za wspólne lata i życząc samych sukcesów w nowych szkołach.  Ósmoklasiści otrzymali od nich drobne upominki.
W czasie uroczystości nie zabrakło także gratulacji i podziękowań ze strony rodziców. Wszystkim obecnym udzieliły się emocje – jednocześnie radości z ukończenia tak ważnego etapu w życiu, lecz także smutku z powodu rozstania z ludźmi, którzy towarzyszyli im przez ostatnich kilka lat. Dyrekcja i nauczyciele usłyszeli słowa wdzięczności za swoją pracę, natomiast uczniowie gratulacje za osiągnięte wyniki oraz życzenia powodzenia i wielu sukcesów na kolejnych etapach edukacji.
Wszystkim jeszcze raz gratulujemy i życzymy samych wspaniałych osiągnięć w dalszym życiu. Mamy również nadzieję, że nasza szkoła – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 – na zawsze pozostanie w ich pamięci i że będzie to bardzo miłe wspomnienie.
Wszystkim uczniom i rodzicom życzymy zasłużonego odpoczynku i udanych wakacji!