Ogłoszenie – rekrutacja do klasy I

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysusze ogłasza nabór dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024:
ul. Skowyry 41
ul. Warszawska 45
Zapisy do klasy I odbywają się na podstawie:
zgłoszenia, jeśli dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej. Zgłoszenie należy złożyć w terminie od dnia 22 lutego do dnia 28 lutego 2023 r.
wniosku, jeżeli dziecko zamieszkuje poza obwodem szkoły. Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 1 marca do dnia 15 marca 2023 r.
Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej jest do pobrania w sekretariacie placówki (ul. Skowyry 41 i ul. Warszawska 45) oraz na stronie internetowej www.zpo.edu.pl – zakładka rekrutacja.

Ogłoszenie – rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Przysusze i oddziału przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Przysusze jest do pobrania w sekretariacie placówki (ul. Skowyry 41 i ul. Warszawska 45) oraz na stronie internetowej www.zpo.edu.pl – zakładka rekrutacja.

Termin złożenia wniosku: 21.02.2023 r. – 07.03.2023 r.

Nabór do świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Przysusze na rok szkolny 2022/2023 jest do pobrania w sekretariacie szkoły
lub ze strony internetowej szkoły  www.zpo.edu.pl (Dokumenty)

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 30.06.2022 r.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z oddziałów  „0” i klas 1-3 rodziców pracujących oraz uczniowie dojeżdżający do szkoły.

Rekrutacja

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole oraz do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023.

  • Zapisy do przedszkola i oddziałów przedszkolnych odbywają się na podstawie:
  • deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego (jeżeli dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Przysusze), którą należy złożyć w terminie od 14 do 21 lutego 2022 r., lub
  • wniosku składanego przez Rodziców w przypadku, gdy dziecko jest zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 22 lutego do dnia 8 marca 2022 r.
  • Zapisy do klasy I odbywają się na podstawie:
  • zgłoszenia, jeśli dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej. Zgłoszenie należy złożyć w terminie od dnia 22 lutego do dnia 28 lutego 2022 r.
  • wniosku, jeżeli dziecko zamieszkuje poza obwodem szkoły. Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 1 marca do dnia 15 marca 2022 r.

Formularze dokumentów do pobrania i uzupełnienia są dostępne w zakładce  REKRUTACJA oraz w sekretariacie Szkoły (ul. Skowyry 41, ul. Warszawska 45)

Odpowiednie dokumenty wraz z załącznikami Rodzic składa osobiście w  sekretariacie Szkoły.

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu:

  • sekretariat, ul. Skowyry 41 – 48 675 36 60
  • sekretariat, ul. Warszawska 45 – 48 675 25 85

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 określa Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych

Karnawał 2022

Karnawał to czas zabaw przypadający po rozpoczęciu nowego roku. W czasie jego trwania organizowane są imprezy oraz bale przebierańców i maskowe. Tradycja karnawałowa wywodzi się z dawnych zwyczajów i związana jest z kultem urodzaju. Wiąże się z nią wiele ciekawych obyczajów, które praktykowane są w różnych krajach na świecie. W szkole i przedszkolu w tłusty czwartek wychowawcy zorganizowali przy współpracy i pomocy rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego spotkanie karnawałowe składające się z zabaw przy muzyce oraz poczęstunku.

Najpiękniejsza Ozdoba Bożonarodzeniowa

Na początku grudnia nauczyciele plastyki ogłosili szkolny konkurs na „Najpiękniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową”. Przez 3 tygodnie chętni uczniowie na lekcjach plastyki, techniki, a także w domach  przygotowywali najprzeróżniejsze ozdoby świąteczne. Do konkursu zgłoszono bombki, stroiki, wianki oraz szopki.  Jury konkursowe stanęło przed dużym wyzwaniem, gdyż wszystkie prace wykonano z niezwykłym zaangażowaniem i pomysłowością. 16 grudnia konkurs został rozstrzygnięty. Poniżej prezentujemy zwycięzców i wyróżnionych.
W kategorii klas OP – III
I miejsce : Emilia Snoch kl. II b
II miejsce: Zofia Borowiecka kl. II b
III miejsce: Oliwia Czubak kl. I b
W kategorii klas IV – VIII
I miejsce: Lena Kalita kl. IV b
II miejsce: Dominika Kwaśniewska  kl. VII b
III miejsce: Paulina Wełpa kl. V a
Wyróżnienie otrzymali:
Iga Szyszka OP b
Zofia Moskwa kl. I a
Matylda Gawrońska kl. I b
Laura Cendrowska kl. III a
Hana Korycka kl. II b
Aleksander Gutowski kl. III b
Mateusz Zawadzki kl. III b
Dyplomy i nagrody rozdane zostaną po powrocie uczniów do szkoły. Wszystkim biorącym udział dziękujemy za zaangażowanie, a nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!