Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024

3 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty. Są one wysokie u kilku uczniów naszej szkoły. Gratulacje i wyrazy uznania kierujemy do wszystkich uczniów, którzy włożyli wiele pracy, czasu i zaangażowania, by je osiągnąć. Z języka polskiego można było uzyskać maksymalnie 45 punktów, z matematyki – 25 punktów, z języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego – 55 punktów. Jedna uczennica – Zuzanna Oracz – uzyskała wyniki 100% z matematyki i języka angielskiego. Na szczególne wyróżnienie zasługuje także Kamil Bomba, który uzyskał wynik 96% z matematykiRuslan Zorenko, który świetnie poradził sobie z arkuszem z języka rosyjskiego i uzyskał wynik 96%. Uczniowie, którzy uzyskali wynik powyżej 90% z języka angielskiego to: Kamil Bomba, Stanisław Bomba, Kornelia Falkiewicz, Gabriela Matynia, Wiktor Pakos i Piotr Zagdański. 
Jesteśmy przekonani, że wszyscy pozostali uczniowie również odnieśli sukces na miarę swoich możliwości i wszystkim życzymy powodzenia w nowych szkołach.
Gratulujemy absolwentom, ich rodzicom oraz nauczycielom, którzy przygotowali młodzież do egzaminów.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 i pożegnanie Absolwentów

Kolejny pracowity rok szkolny dobiegł końca. 21 czerwca wszyscy uczniowie szkoły oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkole zebrali się w pięknie udekorowanych salach, by wspólnie odśpiewać hymn narodowy, uroczyście pożegnać rok szkolny 2023/2024 i rozpocząć wyczekane wakacje. Po raporcie złożonym przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, Gabrielę Wojtunik, a przy ul. Skowyry – Julię Fidos – uczennicę klasy IIIa, uroczystość rozpoczął pan dyrektor, Marcin Fidos, który po przeczytaniu listu z życzeniami od pana burmistrza, dokonał podsumowania wszystkich aktywności, podejmowanych przez ostatnie 10 miesięcy przez całą społeczność szkolną. Oprócz codziennego zdobywania wiedzy na lekcjach, nasi uczniowie brali udział w wielu konkursach i zawodach sportowych zarówno szkolnych, jak i na szczeblu gminnym, powiatowym czy międzypowiatowym. Wykazywali się wiedzą z poszczególnych przedmiotów i z zakresu bezpieczeństwa, uczestniczyli w różnorakich konkursach artystycznych – plastycznych i muzycznych, recytowali wiersze. Liczna grupa uczniów reprezentowała naszą szkołę w zawodach sportowych, osiągając wysokie lokaty w grze w piłkę nożną oraz w biegach. Nie można zapomnieć o wspaniałych sukcesach szachowych – nasi szachiści wywalczyli dla szkoły 8 miejsce w Polsce! Kuba Snoch, uczeń klasy IIb, w swojej grupie wiekowej w ogólnopolskim Turnieju Finałowym pokonał 181 rywali i zajął I miejsce! Osiągnięcie Kuby zostało docenione i otrzymał on specjalną nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.
Życie szkoły to także liczne akademie i koncerty – tu mogliśmy podziwiać talenty m.in. aktorskie i wokalne bardzo wielu naszych uczniów.
Nieodłączną częścią życia naszej szkoły są również działania o charakterze społecznym i charytatywnym. Uczniowie działający w Szkolnym Kole PCK i Samorządzie Uczniowskim angażowali kolegów do pomocy potrzebującym dzieciom w Polsce i za granicą oraz bezdomnym zwierzętom. Akcje te zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i dzięki temu szkoła po raz kolejny mogła nieść realną pomoc, przy okazji ucząc wychowanków empatii i zrozumienia dla potrzeb innych. Nasi uczniowie dzielili się talentami z lokalną społecznością organizując występy dla seniorów, dzieci z pobliskiego przedszkola oraz dla mieszkańców całego miasta.
A wszystko to przy jednoczesnym, codziennym wysiłku wkładanym w zdobywanie wiedzy, który oczywiście także dał wspaniałe efekty.
22 uczniów klas IV-VIII naszej szkoły ze średnią 5,20 i bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem uzyskało w tym roku stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha – jest to duże wyróżnienie za ciężką pracę i postawę uczniowską godną naśladowania.
Dodatkowo 76 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem uzyskując średnią 4,75 i powyżej oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Ci uczniowie w czasie uroczystości zakończenia roku otrzymali z rąk pana dyrektora nagrody książkowe.
Na wyróżnienie zasłużyli również najwytrwalsi uczniowie, którzy w ciągu roku nie opuścili żadnej godziny lekcyjnej osiągając tym samym 100% frekwencję. Są to: Michał Kopijek z klasy Ia, Zuzanna Dymska z klasy Ib, Aleksandra Cieślik z klasy IIIb, Zosia Celej i Karolina Janus z klasy IVb, Karina Kornacka i Mateusz Zawadzki z klasy Vb oraz Lena Wójciak z klasy VIa.
Uroczyste zakończenie roku to również okazja do przekazania nagród uczniom wyróżnionym w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2024” oraz uczniom osiągającym sukcesy w turniejach szachowych. Nagrodzono także uczniów aktywnie działających w szkolnym kole PCK oraz Samorządzie Uczniowskim.
Przez cały rok wszystkie klasy uczestniczyły w organizowanym przez Samorząd Uczniowski Turnieju Klas. Uroczyste zakończenie roku stało się okazją do podsumowania tego turnieju, w którym  oprócz wyników w nauce i zachowania, brane były pod uwagę takie czynniki, jak: frekwencja, zaangażowanie w akcje charytatywne, udział w apelach i innych uroczystościach, udział w konkursach różnego rodzaju oraz osiągnięcia sportowe. Pan dyrektor wręczył nagrody zwycięskim klasom, którymi zostały:
– w kategorii klas I-III – klasa IIIb,
– w kategorii klas IV-VIII – klasa Vb.
Obydwie klasy otrzymały puchar i tytuł Superklasy, który posiadać będą przez cały następny rok szkolny oraz nagrodę pieniężną, z przeznaczeniem na potrzeby klasy. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.
Pracując codziennie, nie zawsze zwracamy uwagę na to, ile ciekawych i ważnych rzeczy można zrobić, będąc razem. Podsumowanie roku szkolnego pozwala nam dostrzec ogrom włożonego wysiłku i jego wspaniałe efekty, a to daje poczucie naprawdę pożytecznie spędzonego czasu.
Kończąc uroczystość, pan dyrektor podkreślił, że każdy z uczniów pracował na miarę swoich możliwości i każdy z pewnością zasłużył na wypoczynek. Jeszcze raz podziękował za pracę i wysiłek włożony w naukę uczniom i nauczycielom oraz życzył wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.
Zanim uczniowie rozeszli się do sal, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego poprosiła jeszcze o chwilę uwagi i w imieniu wszystkich uczniów wręczyła panu dyrektorowi specjalne świadectwo z wyróżnieniem – był to wyraz wdzięczności za świetną współpracę i wsparcie, jakiego pan dyrektor udzielał wszystkim przez cały rok szkolny.
Po części oficjalnej wszyscy uczniowie udali się do swoich sal wraz z wychowawcami, by odebrać upragnione świadectwa. Wszyscy uczniowie klas I-III i oddziałów przedszkolnych za całoroczny wysiłek otrzymali także nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców.

Gdy uczniowie klas 0-VII udali się do domów, przyszedł czas na pożegnanie tegorocznych Absolwentów. W uroczystości tej uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, pan Adam Pałgan oraz Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha, pan Michał Wilk.
Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w tym roku ukończyło 17 uczniów. Po raz ostatni przeżywali oni zakończenie roku szkolnego w murach naszej szkoły. Przed nimi nowy etap – szkoła ponadpodstawowa, do której wyruszą z podstawami wiedzy z wielu przedmiotów, znajomością swoich mocnych i słabych stron, umiejętnością pracy samodzielnej i w zespole, a przede wszystkim z licznymi wspomnieniami, przyjaźniami i doświadczeniami, które z pewnością staną się dla nich bazą do działania na kolejnym etapie nauki.
Rozpoczynając uroczyste pożegnanie Absolwentów, pan dyrektor Marcin Fidos podziękował im za wysiłek, jaki wkładali we własny rozwój, za pracę na rzecz społeczności naszej szkoły oraz za godne reprezentowanie jej na zewnątrz. Życzył wszystkim sukcesów w nowych szkołach oraz wspaniałych wakacji. Następnie poprosił o zabranie głosu pana burmistrza, Adama Pałgana.
Pan burmistrz w swojej przemowie serdecznie pogratulował uczniom kończącym szkołę wszystkich osiągnięć i sukcesów oraz życzył im powodzenia w nowych szkołach, możliwości dalszego rozwijania pasji i talentów, a w najbliższym czasie wspaniałych wakacji. Do życzeń dołączył się również pan Michał Wilk.
Po przemowie pana burmistrza nastąpiło uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych wszystkim uczniom, którzy w tym roku szkolnym otrzymali stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha, a także nagrody specjalnej dla Kuby Snocha. W gronie przyjmujących z rąk pana burmistrza listów znalazła się ósmoklasistka, Zuzanna Oracz.
W trakcie programu artystycznego przygotowanego przez ósmoklasistów, podsumowali oni ten ważny etap swojej nauki zwany szkołą podstawową, podziękowali rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w ich wychowanie i edukację oraz za ciepło, wsparcie i wyrozumiałość, które otrzymywali przez wszystkie te lata. A zaowocowały one naprawdę bardzo dobrymi wynikami naszych Absolwentów – 7 spośród nich otrzymało świadectwa z wyróżnieniem.W grupie Absolwentów nie zabrakło zwycięzców różnych konkursów oraz zawodów sportowych. Kilkoro z nich zostało nagrodzonych za aktywną pracę na rzecz PCK. Wyróżniono także uczennicę aktywnie działającą w Samorządzie Uczniowskim.
Wszyscy ósmoklasiści otrzymali świadectwa i listy gratulacyjne z rąk pana dyrektora i wychowawczyni, pani Anny Tamioły.
Pani Anna Tamioła żegnając swoich wychowanków, wspominała wspólnie spędzone lata, wiele chwil, które na pewno pozostaną w pamięci wszystkich. Wychowawczyni przekazała Absolwentom w prezencie książkę, która może i powinna być dla nich drogowskazem w dalszym życiu. Jest to ponadczasowy utwór, który czytać mogą dzieci i dorośli – „Mały Książę”.
Program artystyczny wzbogacony był muzyką – utwór „Małe szczęścia” wykonały Gabriela Matynia i Monika Kruzel, a utwór „Wehikuł czasu” na gitarze wykonała Zuzanna Oracz. Znalazło się w nim także miejsce dla siódmoklasistów, którzy pożegnali swoich starszych kolegów, dziękując im za wspólne lata i życząc samych sukcesów w nowych szkołach.  Ósmoklasiści otrzymali od nich drobne upominki.
W czasie uroczystości nie zabrakło także gratulacji i podziękowań ze strony rodziców. Wszystkim obecnym udzieliły się emocje – jednocześnie radości z ukończenia tak ważnego etapu w życiu, lecz także smutku z powodu rozstania z ludźmi, którzy towarzyszyli im przez ostatnich kilka lat. Dyrekcja i nauczyciele usłyszeli słowa wdzięczności za swoją pracę, natomiast uczniowie gratulacje za osiągnięte wyniki oraz życzenia powodzenia i wielu sukcesów na kolejnych etapach edukacji.
Wszystkim jeszcze raz gratulujemy i życzymy samych wspaniałych osiągnięć w dalszym życiu. Mamy również nadzieję, że nasza szkoła – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 – na zawsze pozostanie w ich pamięci i że będzie to bardzo miłe wspomnienie.
Wszystkim uczniom i rodzicom życzymy zasłużonego odpoczynku i udanych wakacji!

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Bezpieczne wakacje

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, 18 czerwca odbyło się spotkanie profilaktyczne z policjantką z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii w Przysusze, w którym wzięli udział uczniowie klas I-III. Tematy spotkania to: „Bezpieczne wakacje”, „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Policjantka omówiła ważne kwestie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nad wodą, które są nieodłącznie  związane z bezpiecznym wypoczynkiem wakacyjnym – zarówno w trakcie wyjazdów poza miejsce zamieszkania, jak i w czasie spotkań z rówieśnikami i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Funkcjonariuszka przypomniała uczniom o zasadach poruszania się rowerem i jego wyposażeniu, bezpiecznym poruszaniu się po drodze oraz jak prawidłowo przechodzić przez przejściach  dla pieszych. Dużo uwagi poświeciła omówieniu zasad, które obowiązują na kąpieliskach wodnych.  
Wakacje to okres odpoczynku, podczas którego mamy dużo wolnego czasu na różne rozrywki i wyjazdy, zarówno nad wodę, jak i w góry. Pamiętajmy jednak o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego oraz dbaniu o nasze i innych bezpieczeństwo w tych miejscach, zwłaszcza na kąpieliskach i szlakach turystycznych.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

XIX Rowerowy Zlot Gwieździsty

Rowerowy Zlot Gwieździsty stał się nieodłącznym elementem czerwcowego kalendarza imprez szkolnych. W tym roku impreza odbyła się po raz dziewiętnasty. Koniec półrocza, cudowna pogoda, więc nic dziwnego, że spora grupa naszych uczniów pod opieką panów: Witolda Gołyskiego i Krzysztofa Kacperskiego, zamiast siedzieć w rozgrzanych słońcem salach, wolała spędzić ten dzień na rowerach. Wyprawa nad zalew w Domaniowie i droga powrotna upłynęła w miłej atmosferze, a zaprawieni w pokonywaniu leśnych górek rowerzyści pokonali 50 kilometrową trasę z dużym zapasem sił. Brawo my!

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w PSP nr 2 na ul. Skowyry 41 i ul. Warszawskiej 45
odbędzie się 21 czerwca 2024 r. w następujących godzinach:
ul. Skowyry 41
Klasy 0-3 – godzina 10.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się na sali gimnastycznej.
ul. Warszawska 45
Klasy 0-7 – godzina 9.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się na hali sportowej.
Klasy 8 – godzina 11.00 – uroczyste pożegnanie absolwentów odbędzie się na hali sportowej.

ROZKŁAD JAZDY IZPO W DNIU 21.06.2024 R.
DOWOZY NA TRASIE PRZYSUCHA – ZBOŻENNA
ZBOŻENNA – 05 –  7:35
ZBOŻENNA – 03 –  7:37
ZBOŻENNA – 01 –  7:40
PRZYSUCHA ZPO UL. WARSZAWSKA – 7:50
ODWOZY NA TRASIE PRZYSUCHA – ZBOŻENNA
KLASY I -VII
PRZYSUCHA ZPO UL. WARSZAWSKA – 10:15
OP
PRZYSUCHA ZPO UL. WARSZAWSKA – 13.50
DOWÓZ TRASA : GOŹDZIKÓW- POMYKÓW– PRZYSUCHA
GOŹDZIKÓW – 7:15
MARYSIN – 7:18
KRZESŁAWICE – 7:21
GAJ – 7:25
SMOGORZÓW –  7:28
ZAWADA – 7:31
POMYKÓW – 7:35
LIPNO – 7.40
KOZŁOWIEC –7:45
PRZYSUCHA ZPO UL. WARSZAWSKA – 7:53
ODWÓZ TRASA: PRZYSUCHA – GOŹDZIKÓW
KLASY I – VII
ZPO PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA – 10.30
DOWÓZ TRASA: HUCISKO – PRZYSUCHA
KOLONIA SZCZERBACKA –7.00
GŁĘBOKA DROGA –7.05
HUCISKO –7.18
DŁUGA BRZEZINA –7.25
RUSKI BRÓD –7.30
KUŹNICA –7.35
JANÓW –7.38
DRUTARNIA –7.40
GWAREK – 7.42
PRZYSUCHA ZPO UL. SKOWYRY 7.45
PRZYSUCHA ZPO UL. WARSZAWSKA –7.55
ODWÓZ  TRASA: PRZYSUCHA – HUCISKO
KLASY I – VII
PRZYSUCHA ZPO UL. WARSZAWSKA – 10.35
OP
PRZYSUCHA ZPO UL. SKOWYRY – 13.45
PRZYSUCHA ZPO UL. WARSZAWSKA – 13:50

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Challenge dla Stasia Zielińskiego

Challenge accepted! #15mlndlaStasia
Dziękujemy za nominację:
Zespołowi Szkół nr 1 im. Jana Pawła w Przysusze
CEL to CHALLENGE #15mlndlaStasia – wsparcie Stasia Zielińskiego w walce z nieuleczalną chorobą.
Chłopiec ma 4 lata i cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne’a – nieuleczalną i śmiertelną chorobę.
Zasady wyzwania były proste: po otrzymaniu nominacji należało wykonać pompki lub przysiady i wesprzeć AKCJĘ dla Stasia.
Zachęcamy do dokonywania wpłat poprzez skarbonkę PSP nr 2 i SP3 w Przysusze: https://www.siepomaga.pl/psp2dlastasia, która zasila zbiórkę główną.

X Turniej Finałowy 2024 w ramach projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”

Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Turnieju Finałowym ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Wydarzenie organizowane jest przez Polski Związek Szachowy. Tegoroczna edycja odbyła się 10.06.24 r. w Warszawie w Centralnym Ośrodku Sportu „Torwar”.
X Turniej Finałowy 2024 zgromadził 679 małych szachistów niemalże z całej Polski.
Na wszystkich uczniach nieopisane wrażenie zrobiła ogromna hala sportowa witająca hasłem „Tu rodzą się zwycięzcy”, gdzie ustawiono ponad 11 tysięcy bierek na 350 szachownicach.
Naszą szkołę reprezentowało osiemnaścioro uczniów przygotowanych przez panie: Bożenę Bombę i Małgorzatę Sobczak.
Z klasy 1a:
Kaja Grudzień, Natalia Widawska Michał Kopijek.
Z klasy 1b:
Zuzanna Dymska i Kacper Wojtunik.
Z klasy 1c:
Łucja Mróz i Aleksander Jędrzejczak.
Z klasy 2a:
Wiktoria Mundzik, Stanisław Gołąbek Mikołaj Prokopczyk.
Z klasy 2b:
Wiktoria Cieślik, Miłosz Konopka i Kuba Snoch.
Z klasy 3b:
Aleksandra Cieślik, Agnieszka Wysokińska, Oskar Dziakiewicz, Jan Woźniak i Danylo Zorenko.
Każdy uczeń rozegrał siedem partii. Choć każdej z nich towarzyszyły wielkie emocje, mali szachiści zawsze przestrzegli zasad królewskiej gry. Dzięki ambitnej, zaciętej walce na szachownicy, drużyna z naszej szkoły odniosła duży sukces, zdobyła VIII miejsce na 69 startujących drużyn.
Wszyscy uczestnicy X Turnieju Finałowego 2024 otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy, gdyż udział w tak doniosłym wydarzeniu jest ogromnym wyróżnieniem dla każdego zawodnika.
Największym, wyjątkowym osiągnięciem reprezentantów PSP nr 2 w Przysusze, było zdobycie I miejsca przez Kubę Snocha, który wygrał wszystkie partie i pokonał 181 zawodników w swojej grupie wiekowej. W nagrodę otrzymał złoty medal, puchar, dyplom i upominek rzeczowy.


Wszyscy mali szachiści reprezentujący naszą szkołę doświadczyli ciekawych przeżyć oraz satysfakcji z udziału w tym wydarzeniu.
Gratulujemy wszystkim uczniom.
Życzymy im dalszych sukcesów w rozgrywkach szachowych.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Wiosenne wycieczki klas 4-8

„Inwestycja w podróże to inwestycja w siebie” – Matthew Karsten
Jak co roku uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami wyruszają poznawać Polskę. W świetnych humorach i doborowym towarzystwie podziwiają zabytki, kontemplują piękno polskiej przyrody lub korzystają z rozlicznych atrakcji oferowanych przez parki tematyczne.

18 czerwca uczniowie klasy 4a wraz z wychowawcą, panem Witoldem Gołyskim oraz panią Agnieszką Osuchowską i panią Ewą Kos – mamą uczennicy, wyruszyli do Radomia do parku trampolin oraz kina na film pt. W głowie się nie mieści 2.
Dzięki projekcji udali się do centrali umysłu 13-letniej Riley, dotychczas zawiadywanej przez Radość, Smutek, Odrazę i Strach. Do tych emocji niespodziewanie wkroczyły emocje wieku dojrzewania. Nadpobudliwie zapobiegliwa Obawa, ledwo sięgająca stołu Zazdrość, weredyczka Nuda i wiecznie rumiany Wstyd bez pardonu wyrzuciły stare emocje z centrum dowodzenia. A że od rewolucji do anarchii bywa niebezpiecznie blisko, stare – wbrew własnej woli tłumione – emocje czekał długi powrót do domu. 
Powrót do domu naszych uczniów przebiegł jednak sprawnie, dzięki Polskim Kolejom Państwowym.

13 czerwca uczniowie klasy 5b wraz z opiekunami wyruszyli na wycieczkę do Lublina. Zwiedzając stolicę województwa lubelskiego, obejrzeli dziedziniec Zamku Lubelskiego, spacerowali uliczkami Starego Miasta, gdzie podziwiali Ratusz i piękne kamienice. Mieli okazję zwiedzić Wieżę Zamkową – donżon – na którą wspięli się, by podziwiać z jej tarasu widokowego panoramę miasta. Uczniowie zobaczyli również Archikatedrę Lubelską, a następnie udali się na spacer Podziemną Trasą Turystyczną, gdzie mieli okazję uczestniczyć w projekcji multimedialnej legendy o wielkim pożarze w Lublinie. Po opuszczeniu Starego Miasta przez piękną Bramę Krakowską, piątoklasiści ruszyli na Krakowskie Przedmieście, by zobaczyć tam figurę herbowego Koziołka i Nowy Ratusz.
Była to kolejna wycieczka naszych uczniów, która dostarczyła wiele pozytywnych emocji, wspomnień, a także wiedzy o naszym kraju.

29 maja 2024 r. na wycieczkę do Kazimierza Dolnego wyruszyli uczniowie klas: 5a i 5c wraz z wychowawczyniami. W czasie wycieczki zwiedzali zamek i wieżę strażniczą, spacerowali klimatycznymi uliczkami Kazimierza. Wspięli się także na Górę Trzech Krzyży, skąd podziwiali panoramę miasta i okolic. Następnie udali się na spacer do wąwozu korzeniowego. Najważniejszym punktem programu był godzinny rejs statkiem po Wiśle. Na zakończenie wycieczki, piątoklasiści zwiedzili Rynek Kazimierza Dolnego, gdzie mieli możliwość zakupienia słynnych kogutów kazimierskich.

23 i 24 maja na wycieczkę do Wieliczki i Krakowa wybrali się uczniowie klas siódmych. Program obejmował zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce, w ramach którego uczniowie nie tylko podziwiali niezwykłe, wyrzeźbione w soli ogromne sale i piękne rzeźby, ale także wzbogacili się o wiedzę dotyczącą wydobycia soli, a w Muzeum Żup Solnych mogli oglądać przeróżne maszyny służące do jej wydobywania. Znaczną część wycieczki stanowiło poznawanie Krakowa i jego zabytków. Siódmoklasiści weszli na Kopiec Kościuszki, z którego podziwiali panoramę miasta, zwiedzili wspaniałą Katedrę Wawelską, gdzie poszerzyli swoją wiedzę historyczną, weszli na wieżę, w której znajduje się Dzwon Zygmunta oraz odwiedzili groby królów i innych znanych Polaków.
Następnie ruszyli na spacer po urokliwym Krakowie, zwiedzili Sukiennice oraz Rynek Główny i jego okolice.
Zmęczeni, lecz we wspaniałych humorach i z mnóstwem wspomnień, wrócili do domów.

Klasy szóste i ósme 22 maja wzięły udział w jednodniowym wyjeździe do Radomia. Uczniowie spędzili aktywnie czas na terenie Parku Trampolin Sky Jump oraz w radomskim kinie Helios obejrzeli film o tematyce fantastyczno-przygodowej pt. „Supersiostry”, który opowiada o dwóch siostrach posiadających nadnaturalne moce.
Dodatkową atrakcją wycieczki był również środek lokomocji – pociąg.

26 kwietnia 2024 roku uczniowie klasy 4a i 4b, pod opieką swoich wychowawców, wyruszyli na fascynującą wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Celem wyjazdu było poznanie dziedzictwa kulturowego Polski, jej bogatej historii oraz przyrody.
Podróżnicza przygoda czwartoklasistów rozpoczęła się od zwiedzenia Jaskini Raj, jednego z najbardziej znanych i pięknych obiektów przyrodniczych w Polsce. Zachwycające formacje naciekowe i interesujące opowieści przewodnika sprawiły, że to miejsce na długo pozostanie w pamięci uczniów.
Kolejnym punktem programu był Park Legend w Nowej Słupi, gdzie uczniowie przenieśli się w magiczny świat świętokrzyskich legend i mitów. Interaktywne ekspozycje oraz ciekawie opowiedziane historie przybliżyły im dawne wierzenia i tradycje regionu.
Następnie, w towarzystwie pani przewodnik, czwartoklasiści wyruszyli na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Drogą pątników, zmierzających do relikwii Drzewa Krzyża Świętego, dotarli na szczyt Góry Świętego Krzyża. Tam, w klasztorze powstałym na początku XI wieku, zwiedzili Muzeum Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Szczególne wrażenie wywarła na uczniach kaplica Oleśnickich, gdzie mieli oni okazję zobaczyć relikwiarz z cząstkami Drzewa Krzyża Świętego.
Na zakończenie dnia odbył się krótki spacer po gołoborzach, skąd podziwiano wspaniałe widoki na Łysogóry. Wycieczka była niezwykle pouczająca i pełna niezapomnianych wrażeń.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Mural w naszym mieście – konkurs rozstrzygnięty

W kwietniu Dom Kultury zgłosił się do udziału w konkursie Fundacji BOŚ (Bank Ochrony Środowiska) na wykonanie muralu. Po otrzymaniu prac i wyłonieniu najciekawszych, Dom Kultury zgłosił projekt do konkursu Świat Oczami Młodych Fundacji BOŚ, która z ponad 400 prac zgłoszonych z całej Polski, wyłoniła 6 murali (w głosowaniu wewnętrznym).
Zwycięskie oraz wszystkie zgłoszone murale można obejrzeć na stronie Fundacji BOŚ. Niestety, tym razem praca zgłoszona przez nasz Dom Kultury, nie znalazła się w zwycięskiej grupie. Ale nic straconego! W przyszłym roku Dom Kultury również będzie się starał o dofinansowanie, więc już dziś zachęca do szukania inspiracji CO I GDZIE można razem zmalować. Tematem przewodnim konkursu było Bogactwo przyrodnicze wokół nas. Blaskiem wydarzenia jest jednak to, że zgłoszony mural powstał z trzech prac (jako kolaż) wykonanych przez Julię Regulską i Aleksandrę Jakubczyk z kl. Ib z naszej szkoły oraz Adę Waszkowską i Hanię Nizińską z kl. VI z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze. Cieszymy się, że zgłoszona przez przysuski Dom Kultury praca powstała z udziałem naszych uczennic.

Pani dyrektor, Ewa Retelewska oraz pracownicy Domu Kultury podziękowali opiekunom uczestników za mobilizowanie dzieci do wykonania prac konkursowych i zaprosili wszystkich na spotkanie podsumowujące tę inicjatywę. Odbyło się ono 17.06.2024 r. w Domu Kultury w Przysusze. Wystawa wszystkich prac biorących udział w inicjatywie będzie dostępna do końca czerwca w Domu Kultury w Przysusze. Uczestnikom gratulujemy pomysłowości, a organizatorom dziękujemy za zaproszenie do konkursu.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2