Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych w Przysusze

ul. Skowyry 41
26-400 Przysucha
tel. (048) 675 36 60
sekretariat@psp2.superhost.pl

ul. Warszawska 45
26-400 Przysucha
tel. (048) 675 25 85
sekretariat@zpo.edu.pl

W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Przysusze wchodzą:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysusze

Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Przysusze