Nauczyciele

Język polski
Katarzyna Gołyska
Barbara Pawul
Bożena Prokopczyk
Anna Tamioła

Język angielski
Inga Dubaj
Witold Gołyski
Krzysztof Kacperski
Agnieszka Rejczak

Język niemiecki
Dorota Głogowska
Monika Kumor – Niedźwiecka

Historia
Katarzyna Gołyska
Anna Jedlińska
Marta Kołodziejczyk

WOS
Marta Kołodziejczyk

Matematyka
Jarosław Bartos
Barbara Gruchot
Bogusława Karbownik
Alina Włodarczyk

Fizyka
Alina Włodarczyk

Informatyka
Jarosław Bartos
Witold Gołyski

Przyroda
Ewa Kania

Biologia
Anna Kozłowska

Geografia
Teresa Dziakiewicz
Ewa Kania

Chemia
Katarzyna Wójcik

Plastyka
Anna Kozłowska
Monika Kumor – Niedźwiecka

Muzyka
Karol Sionek

Technika
Anna Kozłowska
Katarzyna Wójcik

WDŻ
Teresa Dziakiewicz

Religia
ks. Kamil Florczak
Dorota Górska
Beata Kacprzak

Wychowanie fizyczne
Marcin Fidos
Wojciech Norek
Karol Pieszczek
Edyta Szymańska
Leszek Wamil

Edukacja wczesnoszkolna
Bożena Bomba
Katarzyna Gołyska
Grażyna Jankowska
Zofia Koselska
Barbara Kowalska
Barbara Pawul

Wychowanie przedszkolne
Maria Bomba
Ewelina Grudziecka
Agata Kmita
Anna Krawczyk
Halina Owczarska
Bogumiła Pyszczak
Elżbieta Simierska
Małgorzata Sobczak
Magdalena Swat
Anna Wamil
Paulina Wojciechewicz

Biblioteka
Ewa Kania
Bogusława Pożoga

Świetlica
Bożena Bomba
Teresa Dziakiewicz
Dorota Głogowska
Witold Gołyski
Dorota Górska
Barbara Gruchot
Beata Kacprzak
Ewa Kania
Bogusława Karbownik
Marta Kołodziejczyk
Zofia Koselska
Anna Kozłowska
Monika Kumor – Niedźwiecka
Wojciech Norek
Agnieszka Osuchowska
Karol Pieszczek
Bogusława Pożoga
Bożena Prokopczyk
Małgorzata Sobczak
Edyta Szymańska
Alina Włodarczyk
Katarzyna Wójcik