Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024

3 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty. Są one wysokie u kilku uczniów naszej szkoły. Gratulacje i wyrazy uznania kierujemy do wszystkich uczniów, którzy włożyli wiele pracy, czasu i zaangażowania, by je osiągnąć. Z języka polskiego można było uzyskać maksymalnie 45 punktów, z matematyki – 25 punktów, z języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego – 55 punktów. Jedna uczennica – Zuzanna Oracz – uzyskała wyniki 100% z matematyki i języka angielskiego. Na szczególne wyróżnienie zasługuje także Kamil Bomba, który uzyskał wynik 96% z matematykiRuslan Zorenko, który świetnie poradził sobie z arkuszem z języka rosyjskiego i uzyskał wynik 96%. Uczniowie, którzy uzyskali wynik powyżej 90% z języka angielskiego to: Kamil Bomba, Stanisław Bomba, Kornelia Falkiewicz, Gabriela Matynia, Wiktor Pakos i Piotr Zagdański. 
Jesteśmy przekonani, że wszyscy pozostali uczniowie również odnieśli sukces na miarę swoich możliwości i wszystkim życzymy powodzenia w nowych szkołach.
Gratulujemy absolwentom, ich rodzicom oraz nauczycielom, którzy przygotowali młodzież do egzaminów.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 i pożegnanie Absolwentów

Kolejny pracowity rok szkolny dobiegł końca. 21 czerwca wszyscy uczniowie szkoły oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkole zebrali się w pięknie udekorowanych salach, by wspólnie odśpiewać hymn narodowy, uroczyście pożegnać rok szkolny 2023/2024 i rozpocząć wyczekane wakacje. Po raporcie złożonym przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, Gabrielę Wojtunik, a przy ul. Skowyry – Julię Fidos – uczennicę klasy IIIa, uroczystość rozpoczął pan dyrektor, Marcin Fidos, który po przeczytaniu listu z życzeniami od pana burmistrza, dokonał podsumowania wszystkich aktywności, podejmowanych przez ostatnie 10 miesięcy przez całą społeczność szkolną. Oprócz codziennego zdobywania wiedzy na lekcjach, nasi uczniowie brali udział w wielu konkursach i zawodach sportowych zarówno szkolnych, jak i na szczeblu gminnym, powiatowym czy międzypowiatowym. Wykazywali się wiedzą z poszczególnych przedmiotów i z zakresu bezpieczeństwa, uczestniczyli w różnorakich konkursach artystycznych – plastycznych i muzycznych, recytowali wiersze. Liczna grupa uczniów reprezentowała naszą szkołę w zawodach sportowych, osiągając wysokie lokaty w grze w piłkę nożną oraz w biegach. Nie można zapomnieć o wspaniałych sukcesach szachowych – nasi szachiści wywalczyli dla szkoły 8 miejsce w Polsce! Kuba Snoch, uczeń klasy IIb, w swojej grupie wiekowej w ogólnopolskim Turnieju Finałowym pokonał 181 rywali i zajął I miejsce! Osiągnięcie Kuby zostało docenione i otrzymał on specjalną nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.
Życie szkoły to także liczne akademie i koncerty – tu mogliśmy podziwiać talenty m.in. aktorskie i wokalne bardzo wielu naszych uczniów.
Nieodłączną częścią życia naszej szkoły są również działania o charakterze społecznym i charytatywnym. Uczniowie działający w Szkolnym Kole PCK i Samorządzie Uczniowskim angażowali kolegów do pomocy potrzebującym dzieciom w Polsce i za granicą oraz bezdomnym zwierzętom. Akcje te zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i dzięki temu szkoła po raz kolejny mogła nieść realną pomoc, przy okazji ucząc wychowanków empatii i zrozumienia dla potrzeb innych. Nasi uczniowie dzielili się talentami z lokalną społecznością organizując występy dla seniorów, dzieci z pobliskiego przedszkola oraz dla mieszkańców całego miasta.
A wszystko to przy jednoczesnym, codziennym wysiłku wkładanym w zdobywanie wiedzy, który oczywiście także dał wspaniałe efekty.
22 uczniów klas IV-VIII naszej szkoły ze średnią 5,20 i bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem uzyskało w tym roku stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha – jest to duże wyróżnienie za ciężką pracę i postawę uczniowską godną naśladowania.
Dodatkowo 76 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem uzyskując średnią 4,75 i powyżej oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Ci uczniowie w czasie uroczystości zakończenia roku otrzymali z rąk pana dyrektora nagrody książkowe.
Na wyróżnienie zasłużyli również najwytrwalsi uczniowie, którzy w ciągu roku nie opuścili żadnej godziny lekcyjnej osiągając tym samym 100% frekwencję. Są to: Michał Kopijek z klasy Ia, Zuzanna Dymska z klasy Ib, Aleksandra Cieślik z klasy IIIb, Zosia Celej i Karolina Janus z klasy IVb, Karina Kornacka i Mateusz Zawadzki z klasy Vb oraz Lena Wójciak z klasy VIa.
Uroczyste zakończenie roku to również okazja do przekazania nagród uczniom wyróżnionym w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2024” oraz uczniom osiągającym sukcesy w turniejach szachowych. Nagrodzono także uczniów aktywnie działających w szkolnym kole PCK oraz Samorządzie Uczniowskim.
Przez cały rok wszystkie klasy uczestniczyły w organizowanym przez Samorząd Uczniowski Turnieju Klas. Uroczyste zakończenie roku stało się okazją do podsumowania tego turnieju, w którym  oprócz wyników w nauce i zachowania, brane były pod uwagę takie czynniki, jak: frekwencja, zaangażowanie w akcje charytatywne, udział w apelach i innych uroczystościach, udział w konkursach różnego rodzaju oraz osiągnięcia sportowe. Pan dyrektor wręczył nagrody zwycięskim klasom, którymi zostały:
– w kategorii klas I-III – klasa IIIb,
– w kategorii klas IV-VIII – klasa Vb.
Obydwie klasy otrzymały puchar i tytuł Superklasy, który posiadać będą przez cały następny rok szkolny oraz nagrodę pieniężną, z przeznaczeniem na potrzeby klasy. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.
Pracując codziennie, nie zawsze zwracamy uwagę na to, ile ciekawych i ważnych rzeczy można zrobić, będąc razem. Podsumowanie roku szkolnego pozwala nam dostrzec ogrom włożonego wysiłku i jego wspaniałe efekty, a to daje poczucie naprawdę pożytecznie spędzonego czasu.
Kończąc uroczystość, pan dyrektor podkreślił, że każdy z uczniów pracował na miarę swoich możliwości i każdy z pewnością zasłużył na wypoczynek. Jeszcze raz podziękował za pracę i wysiłek włożony w naukę uczniom i nauczycielom oraz życzył wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.
Zanim uczniowie rozeszli się do sal, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego poprosiła jeszcze o chwilę uwagi i w imieniu wszystkich uczniów wręczyła panu dyrektorowi specjalne świadectwo z wyróżnieniem – był to wyraz wdzięczności za świetną współpracę i wsparcie, jakiego pan dyrektor udzielał wszystkim przez cały rok szkolny.
Po części oficjalnej wszyscy uczniowie udali się do swoich sal wraz z wychowawcami, by odebrać upragnione świadectwa. Wszyscy uczniowie klas I-III i oddziałów przedszkolnych za całoroczny wysiłek otrzymali także nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców.

Gdy uczniowie klas 0-VII udali się do domów, przyszedł czas na pożegnanie tegorocznych Absolwentów. W uroczystości tej uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, pan Adam Pałgan oraz Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha, pan Michał Wilk.
Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w tym roku ukończyło 17 uczniów. Po raz ostatni przeżywali oni zakończenie roku szkolnego w murach naszej szkoły. Przed nimi nowy etap – szkoła ponadpodstawowa, do której wyruszą z podstawami wiedzy z wielu przedmiotów, znajomością swoich mocnych i słabych stron, umiejętnością pracy samodzielnej i w zespole, a przede wszystkim z licznymi wspomnieniami, przyjaźniami i doświadczeniami, które z pewnością staną się dla nich bazą do działania na kolejnym etapie nauki.
Rozpoczynając uroczyste pożegnanie Absolwentów, pan dyrektor Marcin Fidos podziękował im za wysiłek, jaki wkładali we własny rozwój, za pracę na rzecz społeczności naszej szkoły oraz za godne reprezentowanie jej na zewnątrz. Życzył wszystkim sukcesów w nowych szkołach oraz wspaniałych wakacji. Następnie poprosił o zabranie głosu pana burmistrza, Adama Pałgana.
Pan burmistrz w swojej przemowie serdecznie pogratulował uczniom kończącym szkołę wszystkich osiągnięć i sukcesów oraz życzył im powodzenia w nowych szkołach, możliwości dalszego rozwijania pasji i talentów, a w najbliższym czasie wspaniałych wakacji. Do życzeń dołączył się również pan Michał Wilk.
Po przemowie pana burmistrza nastąpiło uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych wszystkim uczniom, którzy w tym roku szkolnym otrzymali stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha, a także nagrody specjalnej dla Kuby Snocha. W gronie przyjmujących z rąk pana burmistrza listów znalazła się ósmoklasistka, Zuzanna Oracz.
W trakcie programu artystycznego przygotowanego przez ósmoklasistów, podsumowali oni ten ważny etap swojej nauki zwany szkołą podstawową, podziękowali rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w ich wychowanie i edukację oraz za ciepło, wsparcie i wyrozumiałość, które otrzymywali przez wszystkie te lata. A zaowocowały one naprawdę bardzo dobrymi wynikami naszych Absolwentów – 7 spośród nich otrzymało świadectwa z wyróżnieniem.W grupie Absolwentów nie zabrakło zwycięzców różnych konkursów oraz zawodów sportowych. Kilkoro z nich zostało nagrodzonych za aktywną pracę na rzecz PCK. Wyróżniono także uczennicę aktywnie działającą w Samorządzie Uczniowskim.
Wszyscy ósmoklasiści otrzymali świadectwa i listy gratulacyjne z rąk pana dyrektora i wychowawczyni, pani Anny Tamioły.
Pani Anna Tamioła żegnając swoich wychowanków, wspominała wspólnie spędzone lata, wiele chwil, które na pewno pozostaną w pamięci wszystkich. Wychowawczyni przekazała Absolwentom w prezencie książkę, która może i powinna być dla nich drogowskazem w dalszym życiu. Jest to ponadczasowy utwór, który czytać mogą dzieci i dorośli – „Mały Książę”.
Program artystyczny wzbogacony był muzyką – utwór „Małe szczęścia” wykonały Gabriela Matynia i Monika Kruzel, a utwór „Wehikuł czasu” na gitarze wykonała Zuzanna Oracz. Znalazło się w nim także miejsce dla siódmoklasistów, którzy pożegnali swoich starszych kolegów, dziękując im za wspólne lata i życząc samych sukcesów w nowych szkołach.  Ósmoklasiści otrzymali od nich drobne upominki.
W czasie uroczystości nie zabrakło także gratulacji i podziękowań ze strony rodziców. Wszystkim obecnym udzieliły się emocje – jednocześnie radości z ukończenia tak ważnego etapu w życiu, lecz także smutku z powodu rozstania z ludźmi, którzy towarzyszyli im przez ostatnich kilka lat. Dyrekcja i nauczyciele usłyszeli słowa wdzięczności za swoją pracę, natomiast uczniowie gratulacje za osiągnięte wyniki oraz życzenia powodzenia i wielu sukcesów na kolejnych etapach edukacji.
Wszystkim jeszcze raz gratulujemy i życzymy samych wspaniałych osiągnięć w dalszym życiu. Mamy również nadzieję, że nasza szkoła – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 – na zawsze pozostanie w ich pamięci i że będzie to bardzo miłe wspomnienie.
Wszystkim uczniom i rodzicom życzymy zasłużonego odpoczynku i udanych wakacji!

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Bezpieczne wakacje

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, 18 czerwca odbyło się spotkanie profilaktyczne z policjantką z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii w Przysusze, w którym wzięli udział uczniowie klas I-III. Tematy spotkania to: „Bezpieczne wakacje”, „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Policjantka omówiła ważne kwestie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nad wodą, które są nieodłącznie  związane z bezpiecznym wypoczynkiem wakacyjnym – zarówno w trakcie wyjazdów poza miejsce zamieszkania, jak i w czasie spotkań z rówieśnikami i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Funkcjonariuszka przypomniała uczniom o zasadach poruszania się rowerem i jego wyposażeniu, bezpiecznym poruszaniu się po drodze oraz jak prawidłowo przechodzić przez przejściach  dla pieszych. Dużo uwagi poświeciła omówieniu zasad, które obowiązują na kąpieliskach wodnych.  
Wakacje to okres odpoczynku, podczas którego mamy dużo wolnego czasu na różne rozrywki i wyjazdy, zarówno nad wodę, jak i w góry. Pamiętajmy jednak o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego oraz dbaniu o nasze i innych bezpieczeństwo w tych miejscach, zwłaszcza na kąpieliskach i szlakach turystycznych.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Uroczyste pożegnanie przedszkola połączone z Dniem Mamy i Taty w Grupach: Kaczuszki i Krasnoludki

Dziś pożegnać się trzeba,
więc przytulam Cię czule.
Czemu oczy mam mokre?
Ja nie płaczę w ogóle…
Jedną łezką pożegnam
ukochane przedszkole.
Może znów się spotkamy…
Ale tym razem w szkole!

Pod koniec czerwca tymi słowami najstarsze przedszkolaki pożegnały mury naszego przedszkola. W trakcie występów dzieci zaprezentowały wiersze, tańce i piosenki dedykowane rodzicom, a także wspominały magiczny czas spędzony w naszym przedszkolu. Dzieci podziękowały nauczycielom za wspólne zabawy, spacery, wycieczki, za opiekę, przekazaną wiedzę i umiejętności. Publiczność zachwyciła szczególnie pantomima pt. „Kopciuszek”. Był to czas wyjątkowy – pełen emocji, wzruszeń i niezapomnianych wrażeń. Po części artystycznej pan dyrektor, Marcin Fidos, wręczył wszystkim dzieciom dyplomy ukończenia przedszkola oraz pamiątkowe upominki. Na zakończenie dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia i udały się na pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców. Mamy nadzieję, że te uroczystości i czas spędzony w przedszkolu na długo pozostaną w pamięci dzieci, rodziców i nauczycieli.

Kochane Przedszkolaki, dziękujemy Wam za radość, jaką wnosiliście do naszego przedszkola każdego dnia. Wasze uśmiechy, ciekawość świata i chęć do nauki były dla nas największą nagrodą. Jesteście gotowi na kolejne wyzwania, powodzenia w „zerówce”!

Bardzo dziękujemy również Rodzicom za każdą wspólną rozmowę, pomoc i zaangażowanie w życie naszej placówki. Byli Państwo dla nas nieocenionym wsparciem.

Wychowawczynie

Grupa Kaczuszki

Zaszufladkowano do kategorii SP3

Przedszkolne wycieczki

Drzwi otwarte, zapraszamy, już za chwilę odjeżdżamy.
Będą kręcić się kółeczka, autobusem jest wycieczka.

18 czerwca przedszkolaki z grupy Kaczuszki były na wycieczce w Kompleksie Świętokrzyska Polana w miejscowości Chrusty w pobliżu Kielc. Pierwszym punktem wycieczki były wielkie akwaria Oceanika ze zwierzętami wodnymi z całego świata. Kolejnym punktem były warsztaty plastyczne: Przedszkolaki wykonały żabki z papierowego talerzyka i udekorowały je kolorowym papierem. Ostatnim punktem wycieczki była Kraina Zabawydmuchane zjeżdżalnie oraz karuzela i krótki spacer po Parku Miniatur. Był to niesamowity, pełen wrażeń dzień. Po wszystkich aktywnościach i atrakcjach zmęczone, ale szczęśliwe Kaczuszki zjadły obiad i wróciły do przedszkola.

Dzieci z grupy Misie tego samego dnia wyruszyły na wycieczkę do sali zabaw Nikuś w Opocznie. Celem wycieczki była przede wszystkim integracja grupy, rozwijanie motoryki dużej i małej dzieci, ale także stworzenie możliwości radosnego spędzenia czasu. W sali zabaw przedszkolaki mogły skorzystać z licznych atrakcji, m.in. tuneli, zjeżdżalni, basenu z kulkami. Wspólnie budowały obiekty z dużych klocków. Zadowolone, nieco zmęczone, ale pełne wrażeń dzieci wróciły do przedszkola. 

Zaszufladkowano do kategorii SP3

XIX Rowerowy Zlot Gwieździsty

Rowerowy Zlot Gwieździsty stał się nieodłącznym elementem czerwcowego kalendarza imprez szkolnych. W tym roku impreza odbyła się po raz dziewiętnasty. Koniec półrocza, cudowna pogoda, więc nic dziwnego, że spora grupa naszych uczniów pod opieką panów: Witolda Gołyskiego i Krzysztofa Kacperskiego, zamiast siedzieć w rozgrzanych słońcem salach, wolała spędzić ten dzień na rowerach. Wyprawa nad zalew w Domaniowie i droga powrotna upłynęła w miłej atmosferze, a zaprawieni w pokonywaniu leśnych górek rowerzyści pokonali 50 kilometrową trasę z dużym zapasem sił. Brawo my!

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w PSP nr 2 na ul. Skowyry 41 i ul. Warszawskiej 45
odbędzie się 21 czerwca 2024 r. w następujących godzinach:
ul. Skowyry 41
Klasy 0-3 – godzina 10.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się na sali gimnastycznej.
ul. Warszawska 45
Klasy 0-7 – godzina 9.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się na hali sportowej.
Klasy 8 – godzina 11.00 – uroczyste pożegnanie absolwentów odbędzie się na hali sportowej.

ROZKŁAD JAZDY IZPO W DNIU 21.06.2024 R.
DOWOZY NA TRASIE PRZYSUCHA – ZBOŻENNA
ZBOŻENNA – 05 –  7:35
ZBOŻENNA – 03 –  7:37
ZBOŻENNA – 01 –  7:40
PRZYSUCHA ZPO UL. WARSZAWSKA – 7:50
ODWOZY NA TRASIE PRZYSUCHA – ZBOŻENNA
KLASY I -VII
PRZYSUCHA ZPO UL. WARSZAWSKA – 10:15
OP
PRZYSUCHA ZPO UL. WARSZAWSKA – 13.50
DOWÓZ TRASA : GOŹDZIKÓW- POMYKÓW– PRZYSUCHA
GOŹDZIKÓW – 7:15
MARYSIN – 7:18
KRZESŁAWICE – 7:21
GAJ – 7:25
SMOGORZÓW –  7:28
ZAWADA – 7:31
POMYKÓW – 7:35
LIPNO – 7.40
KOZŁOWIEC –7:45
PRZYSUCHA ZPO UL. WARSZAWSKA – 7:53
ODWÓZ TRASA: PRZYSUCHA – GOŹDZIKÓW
KLASY I – VII
ZPO PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA – 10.30
DOWÓZ TRASA: HUCISKO – PRZYSUCHA
KOLONIA SZCZERBACKA –7.00
GŁĘBOKA DROGA –7.05
HUCISKO –7.18
DŁUGA BRZEZINA –7.25
RUSKI BRÓD –7.30
KUŹNICA –7.35
JANÓW –7.38
DRUTARNIA –7.40
GWAREK – 7.42
PRZYSUCHA ZPO UL. SKOWYRY 7.45
PRZYSUCHA ZPO UL. WARSZAWSKA –7.55
ODWÓZ  TRASA: PRZYSUCHA – HUCISKO
KLASY I – VII
PRZYSUCHA ZPO UL. WARSZAWSKA – 10.35
OP
PRZYSUCHA ZPO UL. SKOWYRY – 13.45
PRZYSUCHA ZPO UL. WARSZAWSKA – 13:50

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Podsumowanie projektu „Klasa w terenie”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 0-3 wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Klasa w terenie”.
Cele projektu:
– poszerzanie wiedzy i umiejętności o otaczającym świecie,
– rozbudzanie w podopiecznych zainteresowań historią regionu i miejsca zamieszkania,
– kształtowanie postawy szacunku wobec innych,
– rozwijanie umiejętności poszukiwań i wykorzystania zdobytych informacji oraz wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania,
– integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
– nauka poprzez zabawę.
Projekt trwał od 1 października 2023 roku do maja 2024 roku. Nauczyciele wspólnie z klasami  realizowali powierzone zadania.
Był to wspaniały okres, w którym uczniowie mieli czas na zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Odbyły się również lekcje plastyki w terenie, gdzie dzieci mogły wykazać się inwencją twórczą, układając obrazki z darów natury. Uczniowie obserwowali też chmury i stworzyli mapę chmur. Jesienne barwy dały możliwość wykonania zadania, jakim był labirynt kolorów. Wszyscy uczniowie z wielkim zaangażowaniem podjęli ten wysiłek. Wszystkie aktywności bardzo podobały się dzieciom.

Zaszufladkowano do kategorii ZPO

Challenge dla Stasia Zielińskiego

Challenge accepted! #15mlndlaStasia
Dziękujemy za nominację:
Zespołowi Szkół nr 1 im. Jana Pawła w Przysusze
CEL to CHALLENGE #15mlndlaStasia – wsparcie Stasia Zielińskiego w walce z nieuleczalną chorobą.
Chłopiec ma 4 lata i cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne’a – nieuleczalną i śmiertelną chorobę.
Zasady wyzwania były proste: po otrzymaniu nominacji należało wykonać pompki lub przysiady i wesprzeć AKCJĘ dla Stasia.
Zachęcamy do dokonywania wpłat poprzez skarbonkę PSP nr 2 i SP3 w Przysusze: https://www.siepomaga.pl/psp2dlastasia, która zasila zbiórkę główną.