Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”.

,,Z kulturą mi do twarzy’’ to Ogólnopolski Projekt Edukacyjny oparty o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021.

Od 1.10.2020 r. do 15.05.2021 r. przedszkolaki z grupy Krasnoludki oraz Misie z pomocą wychowawczyń Pauliny Wojciechewicz i Eweliny Grudzieckiej realizowały zadania z trzech modułów projektu. Wykonywane zadania miały na celu :

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno;
– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm;
– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych;
– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami
i historią w sposób dostępny dziecku;
– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie;
– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Cieszymy się, że udział w projekcie był dla naszej przedszkolnej społeczności wspaniałą przygodą, która dostarczała nam wiele radości i satysfakcji czego dowodem są zdjęcia.

Wychowawczynie