Podsumowanie projektu „Klasa w terenie”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 0-3 wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Klasa w terenie”.
Cele projektu:
– poszerzanie wiedzy i umiejętności o otaczającym świecie,
– rozbudzanie w podopiecznych zainteresowań historią regionu i miejsca zamieszkania,
– kształtowanie postawy szacunku wobec innych,
– rozwijanie umiejętności poszukiwań i wykorzystania zdobytych informacji oraz wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania,
– integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
– nauka poprzez zabawę.
Projekt trwał od 1 października 2023 roku do maja 2024 roku. Nauczyciele wspólnie z klasami  realizowali powierzone zadania.
Był to wspaniały okres, w którym uczniowie mieli czas na zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Odbyły się również lekcje plastyki w terenie, gdzie dzieci mogły wykazać się inwencją twórczą, układając obrazki z darów natury. Uczniowie obserwowali też chmury i stworzyli mapę chmur. Jesienne barwy dały możliwość wykonania zadania, jakim był labirynt kolorów. Wszyscy uczniowie z wielkim zaangażowaniem podjęli ten wysiłek. Wszystkie aktywności bardzo podobały się dzieciom.