Kulturalna szkoła na Mazowszu

Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie opracował program pod powyższą nazwą umożliwiający uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów (w cenie 1 zł brutto) do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Na zaproszenie pracowników Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze kilka klas z naszej szkoły z wychowawcami lub nauczycielami historii udało się do muzeum na lekcje muzealne, warsztaty i zwiedzanie odnowionego i unowocześnionego obiektu. Z wizytą do muzeum udały się również przedszkolaki.