Bezpieczni w drodze do przedszkola i szkoły

Mruga wesoło światło zielone
do przejścia wszystkich zaprasza.
Za rękę trzyma mamusię Tomek,
razem przechodzą po pasach.
Na skrzyżowaniu policjant stoi,
ruchem drogowym kieruje.
Patrzy na niego Tomek z zachwytem,
bacznie go obserwuje.
Kiedy już będę duży jak tatuś
to policjantem zostanę.
Tomek – policjant to brzmi wspaniale
I spojrzał dumnie na mamę.
(„Pan policjant” – Bożena Forma)
Dzieci znają wiele wierszyków i piosenek o policjantach, ale najlepszą lekcją dla nich jest możliwość spotkania z przedstawicielami tego ciekawego zawodu. I dlatego w październiku i listopadzie zaplanowane są takie zajęcia dla naszych przedszkolaków i uczniów z funkcjonariuszką policji – panią sierżant sztabową, Katarzyną Mazurczak. Pani policjantka rozmawia z dziećmi o bezpiecznych zachowaniach na drodze i placu zabaw, przypomina, jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię oraz jak reagować w sytuacjach niebezpiecznych. Zwraca również uwagę na to, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych. Dzieci mają także możliwość zobaczenia wnętrza radiowozu i siedzenia za jego kierownicą. Mamy nadzieję, że dzięki tym spotkaniom nasze przedszkolaki i uczniowie na długo zapamiętają zasady bezpiecznego zachowania się, a policjant będzie dla nich osobą, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc. Dziękujemy Pani sierżant za odwiedziny, szczególnie za dostosowanie tematyki i formy spotkań do wieku dzieci i życzymy dużo satysfakcji z wykonywanej pracy.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej