Dzień Edukacji Narodowej

W 1773 roku w Polsce powstało jedno z pierwszych ministerstw oświatowych w Europie – Komisja Edukacji Narodowej. Fakt ten zapoczątkował wiele zmian w edukacji w naszym kraju – opracowano nowe programy nauczania, podręczniki, większą uwagę zwrócono na kształcenie nauczycieli. Nie był to jednak jeszcze początek obowiązkowej edukacji, tę wprowadzono w Księstwie Warszawskim w 1808 roku, a na terenie całej Polski nastąpiło to dopiero w roku 1919.
Od tego czasu system edukacji w Polsce przechodził wiele zmian, jednak zawsze najważniejszym celem, jaki przyświecał nauczycielom był rozwój młodych ludzi w różnych dziedzinach tak, by w przyszłości mogli oni wykorzystywać zdobytą wiedzę i zdobyć interesującą pracę.
14 października świętujemy wspólny wysiłek nauczycieli, uczniów oraz wszystkich pracowników szkoły. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przedszkolaki oraz uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli przygotowali programy artystyczne, w których nie zabrakło ciepłych słów pod adresem belfrów, humoru ze szkolnych ław i korytarzy oraz oczywiście podziękowań i życzeń. Artyści uświetnili ten dzień recytując, śpiewając i tańcząc. Rodzice przygotowali dla nauczycieli piękne życzenia i słodki poczęstunek. Jedni i drudzy sprawili, iż wszyscy poczuliśmy się wyjątkowi i  przypomnieliśmy sobie, jak ważna w naszym życiu jest edukacja.