Ogłoszenie – rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Przysusze i oddziału przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Przysusze jest do pobrania w sekretariacie placówki (ul. Skowyry 41 i ul. Warszawska 45) oraz na stronie internetowej www.zpo.edu.pl – zakładka rekrutacja.

Termin złożenia wniosku: 21.02.2023 r. – 07.03.2023 r.