Nigdy więcej wojny – konkurs historyczny rozstrzygnięty

Uczniowie naszej szkoły z klas 3a, 5a, 4b i 6a: Lena Telecka, Maja Juźwik, Laura Andrzejczyk, Lena Kłosińska, Jakub Prokopczyk i Patryk Juźwik wzięli udział w Mazowieckim Konkursie Historyczno -Plastycznym pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie.
Wszyscy namalowali bądź narysowali piękne prace o wysokich walorach artystycznych, których wymowa wpisuje się w cele konkursu:
– promowanie idei wolności oraz suwerenności narodów i państw,
– pogłębienie wiedzy historycznej na temat wydarzeń mających wpływ na kształtowanie losów naszej Ojczyzny,
– pielęgnowanie i utrwalanie wartości patriotycznych oraz szacunku dla osiągnięć Polski Niepodległej,
– promowanie poszukiwania różnych źródeł informacji o dziejach Polski oraz własnego regionu, miasta, powiatu,
– motywowanie do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
– kształtowanie wrażliwości estetycznej,
– wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych,
– umożliwienie prezentacji uzdolnień.
Konkurs został umieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok 2023/2024 przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
Wszystkim uczniom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do konkursu, bardzo dziękujemy. Szczególnie gratulujemy Mai Juźwik z klasy 3a, która znalazła się wśród laureatów, zdobywając wyróżnienie w kategorii klas 1-3. Jest to duże osiągnięcie, gdyż prac w tej kategorii było ponad 300.
Zdjęcia wszystkich sześciu prac naszych uczniów znajdują się w poniższej galerii, raz jeszcze dziękuję Uczennicom i Uczniom, którzy przygotowali te piękne i ciekawe prace, a także ich Rodzicom za zainteresowanie konkursem. Za pomoc przy opisie prac dziękuję Pani wicedyrektor, Annie Jedlińskiej, a za przesłanie prac do Warszawy, Pani Agnieszce Walaszczyk.
Szkolny koordynator konkursu – Katarzyna Gołyska