XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

1.10. 2021 r. PSP nr 2 w Przysusze brała udział po raz kolejny w   XI Światowym Dniu  Tabliczki Mnożenia. Jest to międzynarodowa akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomienie, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym.
W tym dniu, ze względu na pandemię koronawirusa, egzaminy z tabliczki mnożenia dla chętnych  zostały przeprowadzone  przez Klasowe  Komisje Egzaminacyjne na lekcjach matematyki. Do egzaminu przystąpili uczniowie klas 3,4,5,6,7 i 8. Za poprawne i bezbłędne odpowiedzi ustne i pisemne   uczniowie otrzymywali tytuły ,, Eksperta Tabliczki Mnożenia ” oraz słodkie upominki.
Poprzez wspólną zabawę, łączymy się z ludźmi na całym świecie. Chcemy propagować zasadność uczenia się tabliczki mnożenia, a także poznawania matematyki. Musimy pamiętać, że przedmiot ten towarzyszy nam przez całe życie w każdej chwili – kiedy patrzymy na zegarek, wybieramy numer telefonu, liczymy kieszonkowe. Wszędzie otaczają nas liczby, musimy umieć sobie z nimi radzić, dlatego warto znać tabliczkę mnożenia.
Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Cieszymy się, że to matematyczne święto, weszło na stałe do naszego szkolnego kalendarza.
Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy Egzaminatorom i wszystkim uczestnikom. Dziękujemy za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu egzaminu.
Koordynatorzy akcji :
nauczyciele matematyki w PSP nr 2 w Przysusze

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

15 października 2021 r. /piątek/
12 listopada 2021 r., /piątek/
7 stycznia 2022r., /piątek/
2 maja 2022 r. /poniedziałek/
24 maja 2022 r. /egzamin ósmoklasisty
25 maja 2022 r. /egzamin ósmoklasisty
26 maja 2022 r. /egzamin ósmoklasisty
17 czerwca 2022 r. /piątek/

W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.
Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć znajduje się w zakładce Dla rodziców.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Dzień Głośnego Czytania

29 września z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku ustanowiono Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.
Z tej okazji uczniowie naszej szkoły czytali dziś na głos w swoich klasach albo młodszym kolegom i koleżankom fragmenty wybranych opowiadań, powieści lub wiersze. Nauczyciele i wychowawcy właściwie codziennie czytają dzieciom na głos, szczególnie w klasie 1, dziś również z radością włączyli się do tej akcji. Mamy nadzieję, że będzie to zachętą dla młodych czytelników do większej aktywności czytelniczej, gdyż „Książka to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi – doradcę ma i przyjaciela”. Oby te słowa Ambrożego Grabowskiego stały się mottem życiowym naszych uczniów.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

14 września 2021 r. przeprowadzono wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego PSP nr 2 w Przysusze. W wyborach kandydowały:
1. Blanka Rejmer z klasy 8a
2. Katarzyna Głogowska z klasy 8b
Swoje głosy na kandydatki oddało 183 uczniów, co stanowi 71,76% uprawnionych do głosowania. Kandydatki uzyskały następujące wyniki:

1. Katarzyna Głogowska –  131 głosów 72%
2. Blanka Rejmer              –  50 głosów 27%
Oddano 2 nieważne głosy – 1%

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 została Katarzyna Głogowska.
Blanka Rejmer pełnić będzie funkcję Zastępcy Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.
Obydwu kandydatkom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w roku szkolnym 2021/2022.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

X edycja akcji Narodowe Czytanie

4 września 2021r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyli w X edycji Narodowego Czytania. Udział w tej inicjatywie, która od 2011 r. odbywa się pod patronatem Pary Prezydenckiej, stał się już tradycją w naszej szkole. Akcja ma na celu popularyzowanie czytelnictwa, literatury polskiej, a także dbałości o poprawną polszczyznę. W tym roku czytano „Moralność pani Dulskiej”, Gabrieli Zapolskiej. Nasi uczniowie, przygotowani przez panie Bożenę Prokopczyk i Annę Tamiołę, to uczniowie klasy VIIIa i VIIIb, którzy odczytując wybrany fragment, wystąpili w następujących rolach:
Didaskalia       – Katarzyna Głogowska, VIIIb
Dulska            – Zuzanna Janus, VIIIb
Hesia              – Blanka Rejmer, VIIIa
Mela               – Aleksandra Zabroń, VIIIa
Zbyszek          – Szymon Płuciennik VIIIa
Za udział w akcji Narodowe Czytanie uczniowie otrzymali nagrody książkowe.  

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021

Za nami bardzo trudny rok szkolny. Przez większą jego część uczniowie pozostawali
w domach i uczyli się zdalnie. Do wysiłku umysłowego, który wymaga od nas wiele motywacji, dołączyły brak ruchu i kontaktów z przyjaciółmi. Jednak wszystkim – uczniom, rodzicom i nauczycielom – udało się pokonać te niedogodności i zakończyć naukę z sukcesami.
Aż 85 uczniów klas 4-8 w roku szkolnym 2020/2021 uzyskało świadectwa z wyróżnieniem. Wśród nich jest 22 uczniów klas 5-8, którzy otrzymali nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha. Serdecznie gratulujemy im wszystkim wspaniałych wyników.  
Uczniowie klas młodszych również nie próżnowali – poszerzali swoją wiedzę i korzystali
z możliwości nauki stacjonarnej, wykonując szereg prac projektowych, pracując w grupach. Podobnie jak ich starsi koledzy i oni musieli poznać tajniki działania platformy TEAMS, gdyż w szczególnie nasilonych fazach epidemii klasy 1-3 także uczyły się zdalnie. Za całoroczny wysiłek zostali nagrodzeni, otrzymując książki ufundowane przez Radę Rodziców.
Pomimo panującej pandemii wszyscy uczniowie brali udział w licznych konkursach i osiągali w nich sukcesy, o czym wspominaliśmy już na naszej stronie internetowej. Angażowali się także w różne akcje charytatywne. Ale przede wszystkim wykazywali się aktywnością na zajęciach, udowadniając, że w każdej sytuacji można po prostu „robić swoje”.
Dla 31 uczniów klas ósmych 25 czerwca to nie tylko początek kolejnych wakacji, ale także zakończenie jednego z najważniejszych i najdłuższych etapów w ich edukacji.
Dzięki poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej, możliwe było uczczenie tego faktu
na uroczystej akademii z udziałem pana wiceburmistrza Andrzeja Lenarta, wszystkich nauczycieli oraz rodziców. Nasi tegoroczni absolwenci, pod okiem wychowawczyń – pani Teresy Dziakiewicz i pani Doroty Głogowskiej, przygotowali program artystyczny, w którym podsumowali lata spędzone w murach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, podziękowali nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom za trud włożony w ich edukację.
Uroczystość rozpoczął pan dyrektor Leszek Wamil, który w swoim przemówieniu podziękował ósmoklasistom za ich wytrwałość podczas nauki w szkole podstawowej i życzył im równie wspaniałych wyników w szkołach średnich.
Dwoje ósmoklasistów – Wiktoria Wojdył i Tomasz Borowiecki – uzyskało stypendium Burmistrza Gminy i Miasta. Wyróżnienie to wręczył im pan wiceburmistrz, który następnie pogratulował wszystkim absolwentom i podkreślił, iż edukacja w szkole podstawowej jest bardzo ważnym i nieodzownym punktem wyjścia do zdobywania wiedzy na kolejnych etapach.  
Pozostali uczniowie otrzymali świadectwa i nagrody z rąk pana dyrektora Leszka Wamila oraz wychowawczyń.
W czasie uroczystości nie zabrakło także gratulacji i podziękowań ze strony rodziców. Wszystkim obecnym udzieliły się emocje – jednocześnie radości z ukończenia tak ważnego etapu w życiu i smutku z powodu rozstania z ludźmi, którzy towarzyszyli ósmoklasistom przez ostatnich kilka lat.
Wszystkim Absolwentom jeszcze raz gratulujemy i życzymy ogromnych sukcesów
w dalszym życiu. Liczymy też, że nasza szkoła na zawsze pozostanie w ich pamięci i że będzie to wspomnienie wspaniałe.
Wszystkim uczniom i rodzicom życzymy zasłużonego odpoczynku i udanych wakacji!

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w PSP nr 2
na ul. Skowyry 41 i ul. Warszawskiej 45
odbędzie się 25 czerwca 2021 r. w następujących godzinach:

Klasy 1-7 – godz. 9.00 – uczniowie udają się bezpośrednio do swoich sal i spotykają się z wychowawcami.
W związku z obowiązującymi nadal obostrzeniami sanitarnymi, do szkoły wchodzą jedynie uczniowie.

Klasy 8 – godz. 10.00 – uroczyste pożegnanie absolwentów odbędzie się na hali sportowej.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Wycieczka szkolna

21 czerwca klasy 1a, 2a i 3a były na wycieczce. Klasa 1 i 2 zwiedzały Muzeum Wsi Radomskiej, dzieci uczestniczyły w warsztatach „Wio koniku” oraz „Od ziarenka do bochenka”. Klasa 3 była w Multikinie na filmie pt. „Krudowie 2”.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Pasowanie na ucznia

Rozpoczęcie nauki w szkole to bardzo ważny moment w życiu dziecka. Czeka ono na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej. Taki, w tym roku szczególnie długo oczekiwany dzień, nadszedł dla pierwszoklasistów PSP nr 2 w Przysusze 11 czerwca w budynku przy ulicy Skowyry i 17 czerwca w budynku przy ulicy Warszawskiej. W tych szczególnych dniach młodym uczniom towarzyszyli rodzice, nauczyciele oraz dyrekcja szkoły. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Leszek Wamil dokonał uroczystego pasowania, a rodzice wręczyli dzieciom upominki. Wcześniej jednak uczniowie wykazali się zdobytymi dotychczas wiadomościami i umiejętnościami. Śpiewając piosenki i recytując wiersze podkreślili, że lubią szkołę, a czas nauki upływa im bardzo ciekawie.

Klasa Ia
Klasa Ib
Zaszufladkowano do kategorii PSP2