Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Rok szkolny 2021/2022 dobiegł końca. Był to kolejny dosyć trudny rok – w pierwszych miesiącach część zajęć nadal odbywała się w formie zdalnej, wszystkim uczniom i nauczycielom towarzyszyła niepewność związana z pandemią. Po feriach stanęliśmy w obliczu nieznanej nam dotychczas sytuacji – do klas zaczęli dołączać uczniowie z Ukrainy, uciekający przed wojną toczącą się w ich kraju. Nasi uczniowie musieli więc nie tylko poświęcić swój czas nauce, ale także wspierać siebie i nowych kolegów. Dlatego też niezwykle cieszy nas, iż pomimo trudności, uczniowie chętnie przychodzili do szkoły, aktywnie pracowali na zajęciach, uczestniczyli w licznych konkursach, a także angażowali się w życie społeczności szkolnej.
Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego pan dyrektor Leszek Wamil podkreślał wysiłek włożony w zdobywanie wiedzy oraz pracę każdego z uczniów na miarę jego możliwości. Podziękował za niezwykłe zaangażowanie w akcje charytatywne przeprowadzane w szkole oraz za pomoc niesioną nowym kolegom. Podkreślił wyjątkową aktywność uczniów i opiekunów Szkolnego Koła PCK na rzecz pomocy potrzebującym oraz promowania idei czerwonokrzyskich.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego było tradycyjnie okazją do wręczenia nagród uczniom wyróżniającym się  w nauce i zachowaniu oraz osiągającym sukcesy w konkursach i zawodach sportowych, organizowanych w  szkole i poza nią. W roku szkolnym 2021/2022 aż 64 uczniów uzyskało świadectwo z wyróżnieniem, w tym 14 otrzymało stypendium Burmistrza Gminy i Miasta za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.
Nagrody książkowe i dyplomy otrzymali także zwycięzcy konkursów z języka angielskiego i niemieckiego, wyróżnieni w Konkursie Matematycznym Kangur 2022, Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym oraz uczniowie osiągający najlepsze wyniki w turniejach szachowych, które odbywały się w ramach realizowanego w szkole ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.
Wspólne spotkanie było również okazją do podsumowania trwającego przez cały rok szkolny Turnieju Klas, organizowanego przez Samorząd Uczniowski. W tym roku jego zwycięzcami zostali:
– w kategorii klas 1-3 – klasa IIIa,
– w kategorii klas 4-8 – klasa IVa.
Obydwie klasy otrzymały puchar i tytuł Superklasy, który posiadać będą przez cały następny rok szkolny oraz nagrodę pieniężną,  z przeznaczeniem na potrzeby klasy. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.
Po części oficjalnej wszyscy uczniowie udali się do swoich sal wraz z wychowawcami, by odebrać upragnione świadectwa i podsumować rok wspólnej nauki i zabawy. Wszyscy uczniowie klas 1-3 za całoroczny wysiłek otrzymali także nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców.
Gdy uczniowie klas 0-7 udali się do domów, by rozpocząć wyczekane wakacje, na uroczystość zakończenia roku szkolnego przybyli uczniowie klas 8.
Dla 43 ósmoklasistów była to już ostatnia taka uroczystość w murach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Od września rozpoczną oni nowy etap edukacji – w szkołach ponadpodstawowych, dokąd udadzą się, zabierając ze sobą zdobytą wiedzę i wiele doświadczeń, ale przede wszystkim mnóstwo wspomnień.
Rozpoczynając uroczyste pożegnanie Absolwentów, pan dyrektor Leszek Wamil podziękował im za wysiłek, jaki wkładali we własny rozwój, za pracę na rzecz społeczności naszej szkoły oraz za godne reprezentowanie jej na zewnątrz. Życzył wszystkim sukcesów w nowych szkołach, a w najbliższym czasie wspaniałych wakacji.
W trakcie programu artystycznego przygotowanego przez ósmoklasistów, podsumowali oni pierwszy etap swojej nauki, podziękowali rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w ich wychowanie i edukację oraz za ciepło, wsparcie i wyrozumiałość, jakie otrzymywali przez wszystkie te lata. A zaowocowały one naprawdę wspaniałymi wynikami naszych Absolwentów.
16 spośród nich otrzymało świadectwa z wyróżnieniem – w tym 5 uzyskało stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie. Stypendyści otrzymali listy gratulacyjne z rąk dyrektor PAO pani Barbary Papis.
W grupie Absolwentów  również nie zabrakło zwycięzców konkursów szkolnych i pozaszkolnych oraz zawodów sportowych. Wielu z nich zostało nagrodzonych za aktywną pracę na rzecz PCK i Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy ósmoklasiści otrzymali świadectwa i listy gratulacyjne z rąk pana dyrektora i wychowawczyń, pani Aliny Włodarczyk i pani Edyty Szymańskiej.
Swoich starszych kolegów pożegnali przedstawiciele klas 7, którzy dołączyli się do wszystkich gratulacji i życzeń oraz obdarowali ósmoklasistów słodkimi upominkami.
Na zakończenie uroczystości głos zabrali rodzice Absolwentów, którzy podkreślali ogromną wagę tych pierwszych szkolnych lat i ich wpływ na kształtowanie się osobowości, odkrywanie talentów i pasji. Dyrekcja i nauczyciele usłyszeli słowa wdzięczności za swoją pracę, natomiast uczniowie gratulacje za osiągnięte wyniki oraz życzenia powodzenia i wielu sukcesów na kolejnych etapach edukacji.
Wszystkim jeszcze raz gratulujemy i życzymy samych wspaniałych osiągnięć w dalszym życiu. Mamy również nadzieję, że nasza szkoła – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 – na zawsze pozostanie w ich pamięci i że będzie to bardzo miłe wspomnienie.
Wszystkim Uczniom i ich Rodzicom życzymy zasłużonego wypoczynku i udanych wakacji!

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Czytajmy dzieciom

Cała Polska czyta dzieciom to nazwa kampanii społecznej, którą w czerwcu 2001 zapoczątkowała Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (do roku 2005 działająca jako: Fundacja „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego”). Kampania ma na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowanie zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych, językowych i intelektualnych. Poprzez nadawanie spotów reklamowych w mediach i inne działania promocyjne, edukacyjne i organizacyjne, Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” (CPCD) zachęca rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom. Jednocześnie, Fundacja przypomina o potrzebie kontrolowania ilości i jakości programów telewizyjnych oraz gier komputerowych, które w życiu przeciętnego współczesnego dziecka zajmują więcej czasu niż nauka.
W maju i w czerwcu w ramach kampanii w naszym przedszkolu i zerówce rodzice czytali dzieciom wybrane samodzielnie lub zaproponowane przez nauczycieli, baśnie, bajki, opowiadania bądź wiersze. Do akcji włączyli się też uczniowie klasy 2a: Tosia Kłak, Gabrysia Kos, Ala Pol, Lenka Telecka, Hania Zagdańska, Mikołaj Wójtowicz i Filip Próchnicki przygotowani przez wychowawczynię. Przeczytali oni młodszym koleżankom i kolegom baśnie: „Szewczyk Dratewka” i „Mysz miejska i mysz wiejska”. Swój występ wzbogacili oryginalnymi kostiumami i rekwizytami. Zarówno rodziców, jak i drugoklasistów, dzieci słuchały z wielką uwagą. W podziękowaniu za włączenie się w akcję wszyscy czytający otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Ogólnopolskie Dyktando Szkolne

6 maja 2022 roku w naszej szkole przeprowadzono Ogólnopolskie  Dyktando wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III) oraz klas starszych (kl. IV-VIII).
Nagrody dla zwycięzców uczestników były następujące:
Miejsce 1: Grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa;
Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
Miejsca od 6 do 10: Dyplomy laureatów;
Miejsca od 11 do 15: Dyplomy wyróżnienia;
Miejsca od 16: Dyplomy uznania.
Nagrody otrzymali:
Blanka Rejmer – Dyplom laureata – kl. 8a, (p. Anna Tamioła)
Zuzanna Janus – Dyplom laureata – kl. 8b, (p. Bożena Prokopczyk)
Nadia Gasek  – Dyplom wyróżnienia – kl. 3c, (p. Grażyna Jankowska)
Maksymilian Siara – Dyplom wyróżnienia – kl.3b, (p. Barbara Pawul)
Pozostali uczestnicy otrzymają Dyplomy uznania.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Konkursy językowe za nami

W pierwszych tygodniach czerwca w naszej szkole odbyły się konkursy z języka angielskiego i języka niemieckiego.
Konkursie  Języka Angielskiego udział wzięło 56 uczniów z klas IV-VIII. Każda grupa wiekowa pisała test w swojej kategorii. Wszyscy mierzyli się z zagadnieniami gramatycznymi i leksykalnymi, ale musieli również wykazać się wiedzą o krajach anglojęzycznych. Konkurencja była duża, a uczniowie wykazali się bardzo wyrównanym poziomem wiedzy, w związku z czym w klasach IV,V i VII konieczne było przeprowadzenie „dogrywek”, by ostatecznie wyłonić zwycięzców konkursu. Są nimi:
Klasy IV
I miejsce         Alicja Gołyska, IVb
II miejsce        Vanessa Dogbatsey, IVa
III miejsce       Zuzanna Banasiewicz, IVb
Klasy V
I miejsce         Zuzanna Prasowska, Vb
II miejsce        Magdalena Kieszek, Va
III miejsce       Stanisław Gajos, Va
Klasa VI
I miejsce         Zuzanna Oracz, VIa
II miejsce        Kamil Bomba, VIa
III miejsce       Szymon Piecyk, VIa
Klasy VII
I miejsce         Michalina Pietrasik, VIIb
II miejsce        Dominika Kwaśniewska, VII b
III miejsce       Gabriela Kokosińska, VIIb
Klasy VIII
I miejsce         Izabela Romanik, VIIIa
II miejsce        Jakub Kieszek, VIIIb
III miejsce       Barbara Gołyska, VIIIa
Uczniów oraz konkurs przygotowali nauczyciele: Inga Dubaj, Agnieszka Rejczak i Witold Gołyski.
Konkursie Języka Niemieckiego dla klas IV – VIII udział wzięło 54 uczniów. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalno – gramatycznych oraz motywowanie ich do nauki języka niemieckiego. Laureatami konkursu zostali:
Klasy IV
I miejsce          Vanessa Dogbatsey,  IVa
II miejsce         Ignacy Ryś, IVb
III miejsce        Zuzanna Banasiewicz, IVb
Klasy V
I miejsce          Stanisław Gajos, Va
II miejsce         Bartosz Telecki, Va
III miejsce        Adam Piecyk, Va
Klasa VI
I miejsce          Zuzanna Oracz, VIa
II miejsce         Monika Kruzel, VIa
III miejsce        Szymon Piecyk, VIa
Klasy VII
I miejsce          Michalina Pietrasik, VIIb
II miejsce         Wiktoria Gagacka, VIIa
III miejsce        Patrycja Sowińska, VIIb
Klasy VIII
I miejsce          Izabela Romanik, VIIIa
II miejsce         Aleksandra Nowak, VIIIa
III miejsce        Barbara Gołyska kl, VIIIa
Uczniów oraz konkurs przygotowały panie: Dorota Głogowska i Monika Kumor-Niedźwiecka.
Wszyscy uczestnicy konkursów językowych otrzymali słodkie upominki ufundowane przez pana Zdzisława Ciecierskiego, prezesa firmy Lewiatan Polska.
Sponsorem nagród książkowych w Konkursie Języka Angielskiego jest firma King Klinkier Przysucha.
Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród za wspieranie nas w promowaniu nauki języków obcych i motywowaniu uczniów do jak najlepszego ich poznawania.
Zwycięzcy obu konkursów otrzymają dyplomy i nagrody podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2021/2022.
Gratulujemy wspaniałych wyników!


Zaszufladkowano do kategorii PSP2

VIII TURNIEJ FINAŁOWY 2022 ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”

13 czerwca 2022 r. w Warszawie, na terenie Centralnego Ośrodka Sportu TORWAR, odbył się VIII TURNIEJ FINAŁOWY 2022 ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”, organizowany przez Polski Związek Szachowy. Celem Turnieju Finałowego było sprawdzenie przez uczniów klas I – III umiejętności gry w szachy oraz doświadczenie ciekawych przeżyć w rywalizacji turniejowej; integracja szkół, uczniów, nauczycieli
i środowisk szachowych zaangażowanych w projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole”.
Niesamowite wrażenie na wszystkich uczestnikach Finałowego Turnieju Szachowego wywołało wejście na płytę jednej z największych hal sportowych w Polsce, gdzie ustawiono, wydawało się, niemające końca rzędy stolików z blisko 350 szachownicami, na których ustawiono około 6000 bierek szachowych. Tak przygotowany warszawski Torwar wypełnił się gwarem adeptów królewskiej gry. Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 680 małych szachistów z 66 szkół podstawowych niemal z całej Polski – od Krakowa przez Warszawę, aż po Elbląg. W tej rywalizacji nie mogło zabraknąć uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysusze, któraod pięciu lat realizuje zadania projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. PSP nr 2 w Przysusze reprezentowało osiemnaścioro uczniów z klas I – III, w których, w ramach zajęć rozwijających, prowadzone są zajęcia szachowe.
Uroczystego otwarcia VIII Turnieju Finałowego dokonali Zastępca Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Renata Kaznowska oraz Prezes Zarządu Polskiego Związku Szachowego, Radosław Jedynak. Zawody były rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund z tempem 15 minut na zawodnika, w sześciu grupach turniejowych: dziewczęta z klas I, chłopcy z klas I, dziewczęta z klas II, chłopcy z klas II, dziewczęta z klas III, chłopcy z klas III. Obowiązywały aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.
Mali szachiści, widząc tak dużą liczbę przeciwników, rozpoczęli rywalizację z pewną dozą niepewności. Szybko pokonali wszelkie obawy i walczyli nad wyraz ambitnie, z dużym zaangażowaniem. Sędzia główny, Aleksander Sokólski oraz sędziowie grupowi czuwali nad przebiegiem wszystkich partii. Zawodnicy walczyli zgodnie z zasadami królewskiej gry. Bardzo cieszyli się z każdej wygranej, a przegrana czasem wyciskała łzy. Rywalizacja turniejowa była niezwykle emocjonująca i jednocześnie męcząca, gdyż trwała ponad pięć godzin.
Wszyscy szachiści biorący udział w VIII TURNIEJU FINAŁOWYM 2022 ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” otrzymali pamiątkowe dyplomy i złote medale, gdyż wszyscy byli zwycięzcami – udział w tak ważnym wydarzeniu jest ogromnym wyróżnieniem dla każdego zawodnika.
Dzięki swoim umiejętnościom szachowym i zaangażowaniu w rywalizację turniejową uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysusze w Turnieju Finałowym w Warszawie zdobyli 10 miejsce wśród 66 szkół biorących udział w tych zawodach. To doskonałe osiągnięcie dało uczniom PSP nr 2 w Przysusze ogromną osobistą satysfakcję. Indywidualnie najlepszym wynikiem może poszczycić się Emilia Snoch, uczennica klasy 2b, która wywalczyła IV miejsce wśród 75 dziewczynek z klas drugich.
Po powrocie do Przysuchy wyjątkową niespodziankę dla finalistów przygotowali dumni rodzice, którzy powitali dzieci wystrzałami kolorowego konfetti przy dźwiękach utworu „We are the champions” zespołu Queen.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

40 Bieg „Szlakiem Walk Hubalczyków”

Bieg „Szlakiem Walk Hubalczyków” to wydarzenie, które w historii Przysuchy wydaje się być od zawsze. W tym roku 11 czerwca odbyła się jego jubileuszowa – czterdziesta edycja. Po przerwie spowodowanej pandemią, była to niezwykła okazja do ponownego spotkania się  pasjonatów biegania. Jak zwykle, w biegu wzięło udział bardzo wielu uczniów okolicznych szkół – w tym roku zagościli w Przysusze uczniowie ze szkoły w Dobromierzu oraz uczniowie z Borkowic. Swoich reprezentantów miały oczywiście szkoły z terenu gminy Przysucha. Naszą szkołę reprezentowało 150 biegaczy począwszy od „zerówki” aż do klasy 8. Wielu  z nich zdobywało punkty dla szkoły przybiegając w pierwszej trzydziestce w swoich kategoriach. Nasi uczniowie kilkukrotnie zajęli też miejsca na podium. Nasi zwycięzcy to:
W kategorii dziewczęta rocznik 2013 i młodsze – dystans 600 m.:
II miejsce: Karina Próchnicka, kl. IIb
III miejsce: Melania Gasek, kl. IIa
W kategorii chłopcy rocznik 2013 i młodsi – dystans 600 m.:
I miejsce: Gabriel Kapusta, kl. IIb
II miejsce: Daniel Czerwiak, kl. IIa
W kategorii chłopcy rocznik 2012 – 2011 – dystans 1000 m.:
III miejsce: Kacper Wołynkiewicz, kl. IVa
W kategorii dziewczęta rocznik 2010 – 2009 – dystans 1000 m.:
II miejsce: Nina Kozieł, kl. VIIa
W kategorii chłopcy rocznik 2010 – 2009 – dystans 1500 m.:
I miejsce: Błażej Próchnicki, kl. VIIb
III miejsce: Miłosz Owczarski, kl. Vb
W kategoria chłopcy rocznik 2008 – 2007 – dystans 1500 m.:
I miejsce: Mateusz Dyl, kl. VIIIb
III miejsce: Adam Cisak, kl. VIIb
Dzięki licznemu udziałowi w biegu oraz wspaniałym wynikom wymienionych uczniów, nasza szkoła w generalnej klasyfikacji szkół biorących udział w biegu zajęła II miejsce.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak wspaniałe reprezentowanie szkoły, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.  

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Śladami dinozaurów

10 czerwca pierwszaki z klasy b z PSP nr 2 w Przysusze odwiedziły Kompleks Turystyczny w Bałtowie. Wycieczka ta została zorganizowana w ramach nagrody ufundowanej przez Echo Dnia Radom za zdobycie I miejsca w rankingu na „Najsympatyczniejszą klasę pierwszą”.  Dzieci dowiedziały się wielu interesujących informacji, nie tylko na temat prehistorycznych zwierząt  zamieszkujących naszą planetę miliony lat temu, ale również miały możliwość zobaczenia zwierząt żyjących współcześnie, aczkolwiek niespotykanych na co dzień w okolicy m. in. wielbłądów, strusi, żubrów i wielu innych, mieszkających w  Zwierzyńcu bałtowskim. Zobaczyły Polskę w miniaturze – najpiękniejsze polskie zamki, bawiły się razem z czarownicami  na Sabathówce, odwiedziły Oceanarium i obejrzały seans filmowy w kinie 5D. Radość dzieci i uśmiech na ich twarzach – bezcenne, a chwile spędzone w tym miejscu na pewno będą dla nich niezapomniane.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Rewanż symultany szachowej

5 czerwca 2022 r. nad zalewem w Toporni odbył się rewanż symultany szachowej z arcymistrzynią Klaudią Kulon, Mistrzynią Polski w szachach klasycznych 2021 roku.
Przypomnijmy – symultana z Klaudią Kulon została rozegrana 16.01.22 r. w Domu Kultury w Przysusze, którą arcymistrzyni wygrała 28:0.
W rewanżu wzięło udział trzydziestu szachistów z różnych miejscowości i klubów szachowych, w tym szesnaścioro uczniów naszej szkoły. Miłym zaskoczeniem był udział w rozgrywkach pana dyrektora naszej szkoły Leszka Wamila, który stanął w szranki i swoją obecnością wspierał młodych adeptów królewskiej gry. Również ogromnym wsparciem dla zawodników było licznie grono kibiców, rodziny szachistów, którzy wytrwale dopingowali i mocno zaciskali kciuki. Wszyscy szachiści, i mali i duzi, walczyli z zacięciem, bardzo ambitnie, ale pani Klaudia Kulon ponownie wykazała się arcymistrzostwem i pokonała wszystkich rywali – rewanż symultany zakończył się wynikiem 30:0. Gratulujemy!
Uczniowie naszej szkoły dzielnie stawili czoło arcymistrzyni, osiągnęli świetne wyniki, co dało im dużo radości, ogromną satysfakcję z możliwości gry na jednej szachownicy z arcymistrzynią, Mistrzynią Polski w szachach. Wśród uczniów naszej szkoły na szczególne wyróżnienie zasługują:
Miłosz Siara klasa 3c – I miejsce (junior)
Emilia Snoch klasa 2b – III miejsce (junior)
Adam Ślusarz klasa 5b – IV miejsce (junior)
Bartosz Sikorski klasa 3c – VI miejsce (junior)
Uczestnicy symultany otrzymali pamiątkowe dyplomy, a juniorzy dodatkowo zostali udekorowani medalami.
Niedzielne, popołudniowe spotkanie z szachami odbyło się w wyjątkowej scenerii zalewu w Toporni, przy pięknej pogodzie, a przede wszystkim w miłej, rodzinnej atmosferze, co na pewno na długo zostanie w pamięci uczestników tego wydarzenia.
Gratulujemy małym szachistom odwagi zmierzenia się z arcymistrzynią. Życzymy im dalszych sukcesów szachowych.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka to jeden z najprzyjemniejszych i najradośniejszych dni w roku. W wielu szkołach tego dnia dyrekcja i nauczyciele organizują dla swoich podopiecznych różne atrakcje, chcąc sprawić, by stał się on niezapomnianym. Najmłodszych uczniów odwiedziły dziewczęta z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, które malowały im twarze zgodnie z życzeniami dzieci – na Sali gimnastycznej zaroiło się od motylków, tygrysków, myszek, kotków i postaci bajkowych.
Starsi uczniowie oglądali filmy w szkole lub w kinie w Radomiu, grali w gry planszowe, wybrali się na spacer i lody, grali w kręgle, uczestniczyli w ogniskach. Samorząd Uczniowski zaproponował z okazji Dnia Dziecka zabawę – „Przebierz się za ulubioną postać”. Na korytarzach szkolnych pojawiły się postaci z ulubionych przez uczniów seriali, znani sportowcy, czy postacie z literatury.
4 czerwca uczniowie klas 4 wystąpili również w ramach obchodów Dnia Dziecka organizowanych przez Urząd Gminy i Miasta.
Ten bardzo ważny dla wszystkich dzień każdemu uczniowi dodatkowo osłodziły upominki od Rady Rodziców.
Mamy nadzieję, że ten radosny dzień na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2