Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021

Za nami bardzo trudny rok szkolny. Przez większą jego część uczniowie pozostawali
w domach i uczyli się zdalnie. Do wysiłku umysłowego, który wymaga od nas wiele motywacji, dołączyły brak ruchu i kontaktów z przyjaciółmi. Jednak wszystkim – uczniom, rodzicom i nauczycielom – udało się pokonać te niedogodności i zakończyć naukę z sukcesami.
Aż 85 uczniów klas 4-8 w roku szkolnym 2020/2021 uzyskało świadectwa z wyróżnieniem. Wśród nich jest 22 uczniów klas 5-8, którzy otrzymali nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha. Serdecznie gratulujemy im wszystkim wspaniałych wyników.  
Uczniowie klas młodszych również nie próżnowali – poszerzali swoją wiedzę i korzystali
z możliwości nauki stacjonarnej, wykonując szereg prac projektowych, pracując w grupach. Podobnie jak ich starsi koledzy i oni musieli poznać tajniki działania platformy TEAMS, gdyż w szczególnie nasilonych fazach epidemii klasy 1-3 także uczyły się zdalnie. Za całoroczny wysiłek zostali nagrodzeni, otrzymując książki ufundowane przez Radę Rodziców.
Pomimo panującej pandemii wszyscy uczniowie brali udział w licznych konkursach i osiągali w nich sukcesy, o czym wspominaliśmy już na naszej stronie internetowej. Angażowali się także w różne akcje charytatywne. Ale przede wszystkim wykazywali się aktywnością na zajęciach, udowadniając, że w każdej sytuacji można po prostu „robić swoje”.
Dla 31 uczniów klas ósmych 25 czerwca to nie tylko początek kolejnych wakacji, ale także zakończenie jednego z najważniejszych i najdłuższych etapów w ich edukacji.
Dzięki poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej, możliwe było uczczenie tego faktu
na uroczystej akademii z udziałem pana wiceburmistrza Andrzeja Lenarta, wszystkich nauczycieli oraz rodziców. Nasi tegoroczni absolwenci, pod okiem wychowawczyń – pani Teresy Dziakiewicz i pani Doroty Głogowskiej, przygotowali program artystyczny, w którym podsumowali lata spędzone w murach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, podziękowali nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom za trud włożony w ich edukację.
Uroczystość rozpoczął pan dyrektor Leszek Wamil, który w swoim przemówieniu podziękował ósmoklasistom za ich wytrwałość podczas nauki w szkole podstawowej i życzył im równie wspaniałych wyników w szkołach średnich.
Dwoje ósmoklasistów – Wiktoria Wojdył i Tomasz Borowiecki – uzyskało stypendium Burmistrza Gminy i Miasta. Wyróżnienie to wręczył im pan wiceburmistrz, który następnie pogratulował wszystkim absolwentom i podkreślił, iż edukacja w szkole podstawowej jest bardzo ważnym i nieodzownym punktem wyjścia do zdobywania wiedzy na kolejnych etapach.  
Pozostali uczniowie otrzymali świadectwa i nagrody z rąk pana dyrektora Leszka Wamila oraz wychowawczyń.
W czasie uroczystości nie zabrakło także gratulacji i podziękowań ze strony rodziców. Wszystkim obecnym udzieliły się emocje – jednocześnie radości z ukończenia tak ważnego etapu w życiu i smutku z powodu rozstania z ludźmi, którzy towarzyszyli ósmoklasistom przez ostatnich kilka lat.
Wszystkim Absolwentom jeszcze raz gratulujemy i życzymy ogromnych sukcesów
w dalszym życiu. Liczymy też, że nasza szkoła na zawsze pozostanie w ich pamięci i że będzie to wspomnienie wspaniałe.
Wszystkim uczniom i rodzicom życzymy zasłużonego odpoczynku i udanych wakacji!

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w PSP nr 2
na ul. Skowyry 41 i ul. Warszawskiej 45
odbędzie się 25 czerwca 2021 r. w następujących godzinach:

Klasy 1-7 – godz. 9.00 – uczniowie udają się bezpośrednio do swoich sal i spotykają się z wychowawcami.
W związku z obowiązującymi nadal obostrzeniami sanitarnymi, do szkoły wchodzą jedynie uczniowie.

Klasy 8 – godz. 10.00 – uroczyste pożegnanie absolwentów odbędzie się na hali sportowej.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Wycieczka szkolna

21 czerwca klasy 1a, 2a i 3a były na wycieczce. Klasa 1 i 2 zwiedzały Muzeum Wsi Radomskiej, dzieci uczestniczyły w warsztatach „Wio koniku” oraz „Od ziarenka do bochenka”. Klasa 3 była w Multikinie na filmie pt. „Krudowie 2”.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Pasowanie na ucznia

Rozpoczęcie nauki w szkole to bardzo ważny moment w życiu dziecka. Czeka ono na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej. Taki, w tym roku szczególnie długo oczekiwany dzień, nadszedł dla pierwszoklasistów PSP nr 2 w Przysusze 11 czerwca w budynku przy ulicy Skowyry i 17 czerwca w budynku przy ulicy Warszawskiej. W tych szczególnych dniach młodym uczniom towarzyszyli rodzice, nauczyciele oraz dyrekcja szkoły. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Leszek Wamil dokonał uroczystego pasowania, a rodzice wręczyli dzieciom upominki. Wcześniej jednak uczniowie wykazali się zdobytymi dotychczas wiadomościami i umiejętnościami. Śpiewając piosenki i recytując wiersze podkreślili, że lubią szkołę, a czas nauki upływa im bardzo ciekawie.

Klasa Ia
Klasa Ib
Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2021”

22 kwietnia 2021 r. uczniowie PSP nr 2 w Przysusze brali udział w XXX edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego ,,KANGUR 2021″. Dziś można podsumować konkurs ponieważ znamy już wyniki.
Do konkursu przystąpiło  40 uczniów. Konkurs w naszej szkole w całości odbył się w trybie stacjonarnym. W tym roku każdy uczestnik otrzymał upominek w postaci układanki przestrzennej w formie breloczka.
Uczniowie rozwiązywali zadania w czterech kategoriach : 
ŻACZEK – KL.II
MALUCH – KL.III i IV
BENIAMIN – KL.V i VI
KADET – KL. VII i VIII
W tegorocznej edycji konkursu wyróżnienie w postaci dyplomu i nagrody książkowej otrzymali :
MALUCH – Barbara Romanik z kl. 3b – opiekun p. Zofia Koselska
KADET – Aleksander Paskov z kl. 7a  – opiekun p. Alina Włodarczyk
Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Szkolny Koordynator konkursu Alina Włodarczyk

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Eliminacje powiatowe konkursu recytatorskiego

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 8 czerwca w Domu Kultury w Przysusze.
Mały Konkurs Recytatorski odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. Myślą przewodnią Konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa, piękno języka polskiego
i zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej.
Tegoroczni reprezentanci naszej szkoły to:
Pola Cendrowska – oddział przedszkolny grupa „Misie”,
Hanna Nowosielska – oddział „0”b
Maria Woźniak – kl. 1a
Maja Grusiecka – kl. 2a
Ignacy Ryś – kl. 3b
Stanisław Gajos – kl.  4a
Ida Dubaj – kl. 6a
Wszystkich młodych wykonawców doceniono gromkimi brawami, natomiast wyróżnienia otrzymali: Maja Grusiecka oraz Ignacy Ryś.
Do eliminacji rejonowych w Radomiu zakwalifikowali się:
Hanna Nowosielska z oddziału przedszkolnego grupa „0”b
oraz uczeń klasy 4a – Stanisław Gajos.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, natomiast laureatom życzymy dalszych sukcesów. 😊

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Sukces naszej uczennicy w konkursie biologicznym

12 kwietnia 2021 r. odbył się międzyszkolny konkurs biologiczny „Anatomia i zdrowie człowieka w XII LO” organizowany przez XII Liceum Ogólnokształcące w Radomiu pod patronatem Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Ideą konkursu było upowszechnianie wiedzy o ochronie zdrowia i znajomości anatomii oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Mimo, że to czas pandemii, uczniowie naszej szkoły z chęcią wzięli w nim udział nie wychodząc z domu. Konkurs był formą testu jednokrotnego wyboru na czas, drogą online na platformie Testportal. Zakres wiedzy obejmował treści z biologii w klasie siódmej szkoły podstawowej.
W konkursie uczestniczyło 300 uczniów szkół podstawowych. Jednym z 10 laureatów została uczennica naszej szkoły Izabela Romanik z klasy VII a. Bardzo się cieszymy i gratulujemy Izie oraz życzymy jej dalszych sukcesów w tej dziedzinie.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Uczymy się pomagać

2 czerwca naszą szkołę i przedszkole odwiedzili uczniowie i opiekunowie szkolnego wolontariatu „Złote Serca” działającego przy Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze. Zbierali oni datki na rzecz budowy stacjonarnego Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. Więcej na temat inicjatywy pod linkiem: http://hospicjum.radom.pl/.
Wiele dzieci chętnie wsparło akcję, a lekcja działalności charytatywnej, którą odebrały od starszych kolegów, na pewno pozostanie w ich pamięci i być może zachęci je do podobnych działań w przyszłości.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Dzień Dziecka

1 czerwca w naszej szkole radośnie obchodziliśmy Dzień Dziecka. Zamiast typowych lekcji, uczniowie klas 4-8 spędzali czas z wychowawcami. Po długim okresie nauki zdalnej, mieli okazję odnowić swoje relacje z kolegami z klasy. Większość wyszła na spacer po okolicy, niektórzy poznawali historię naszego miasta. Część uczniów grała w gry planszowe. Następnie, wszyscy  spotkali się na placu przed szkołą, by wziąć udział konkursie plastycznym pt. „Świat naszych marzeń”.
Każda klasa na wyznaczonym miejscu rysowała kredą swoją wizję świata przyjaznego dzieciom. Szkolny plac  zamienił się w barwny, radosny obraz.
Uczniowie klas 0-3 oraz przedszkolaki również spędzali ten dzień wyjątkowo – na zaproszenie Burmistrza Gminy i Miasta obejrzeli w Domu Kultury bajkę pt. „Dobry Dinozaur”. Wychowawcy zorganizowali im także  zabawy integracyjne.
Wszyscy uczniowie naszej placówki  z okazji ich święta otrzymali serdeczne życzenia od pana Burmistrza – Tomasza Matlakiewicza.
Nauczyciele również dołączają się do tych życzeń – niech każdy dzień będzie dla Was świętem, niesie radość i satysfakcję ze wszystkiego, co robicie.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2