Wiosenne wycieczki klas 0-3

Jednym z najbardziej emocjonujących elementów programu nauczania jest wycieczka szkolna. To nie tylko przerwa od rutyny, ale też cenna okazja do nauki poprzez doświadczanie. Wycieczki są dużo więcej niż tylko okazją do zabawy, mają na celu również osiągnięcie konkretnych celów edukacyjnych. Jednym z podstawowych celów wycieczek jest rozwijanie umiejętności społecznych uczniów. Wyjazdy często stawiają przed dziećmi różne wyzwania, które wymagają od nich krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Kolejnym celem wycieczek jest rozwijanie praktycznych umiejętności uczniów. Realizując powyższe cele, dla najmłodszych uczniów zorganizowano bardzo ciekawe wycieczki:

  • Do Warszawy (Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, Łazienki, Zamek Królewski, zwiedzanie stolicy) – klasy: 2a i 3b.
  • Do Łodzi (Ogród zoologiczny, Orientarium – m.in. kąpiel i karmienie słoni, trzypoziomowa sala zabaw – Ulica Żywiołów) – klasa 3a.
  • W Góry Świętokrzyskie (Udział w zajęciach pokazowych z wytwarzania słodyczy w Magii Karmelu w Kielcach. Zwiedzanie ruin Zamku Królewskiego w Chęcinach. Poznanie historii powstania Jaskini Raj i etapów jej zasiedlania) – klasa 2b.
  • Do Kompleksu Oceanika „Świętokrzyska Polana” w Chrustach pod Kielcami (Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami ryb i wodnych stworzeń z rzek, jezior, mórz i oceanów z całego świata) klasy: 0a i 0b.
  • Do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego (Zwiedzanie Zwierzyńca Dolnego i Górnego, Polski w Miniaturze, Sabatówki, JuraParku, seans w kinie emocji 5D) klasy: 1a i 1b,
  • Do kina Helios w Radomiu (Wycieczka koleją na film pt. „Super Mario Bros”) – klasa 3a.