Edukacja ekologiczna

 27 listopada w naszej szkole odbyły się zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej. Akcja zorganizowana i przeprowadzona została przez Urząd Gminy i Miasta Przysucha. Celem akcji było:
– edukowanie uczniów w zakresie problematyki zanieczyszczenia powietrza,
– promowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska,
– uświadamianie wpływu zanieczyszczeń powietrza, w tym smogu, na nasze zdrowie i życie.
Uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat ochrony powietrza i niskiej emisji. Dowiedzieli się wiele o skutkach zanieczyszczenia powietrza, co jest szczególnie ważne w okresie zimowym, gdy do zanieczyszczeń wynikających z korzystania ze środków transportu, dochodzą te związane z ogrzewaniem domów i mieszkań.
Po zakończonej prelekcji, uczniowie wzięli udział w konkursie na tematy ekologiczne. Zwycięzcy nagrodzeni zostali eko-nagrodami, które w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha wręczył zastępca burmistrza, pan Andrzej Lenart.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Mamy nadzieję, że cenna wiedza, dzięki której możemy poprawić jakość naszego życia, zachęci uczniów do podejmowania licznych działań proekologicznych.