Święta majowe

Jak co roku przed 1 maja w korytarzach oraz salach szkolnych i przedszkolnych dominują barwy biało-czerwone. W klasach i grupach odbyły się zajęcia o tematyce patriotycznej, śpiewano piosenki tematyczne, aby zaakcentować Święto Pracy, Święto Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja.