XX Przegląd Młodzieży Czerwonokrzyskiej

Uczniowie klasy IVA w ramach aktywnej pracy  SK PCK wzięli udział w XX Przeglądzie Kultury Młodzieży Czerwonokrzyskiej zorganizowanym przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. W Domu Kultury  przedstawili swój program artystyczny, opierający się na propagowaniu głównych idei PCK- podejmowanie inicjatywy oraz niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym. Występ naszych uczniów spotkał się z dużym uznaniem zebranej publiczności. Opiekun koła odebrał w imieniu wszystkich wolontariuszy naszej szkoły dyplom z podziękowaniami za udział w wydarzeniu i przeprowadzone do tej pory akcje.