Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

08.03.2023 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze odbyły się XXIII powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorami turnieju byli: zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przysusze oraz Komenda Powiatowa PSP w Przysusze. W turnieju wzięło udział 28 osób ze szkół z terenu powiatu. Naszą szkołę reprezentowali:
Maksymilian Siara z klasy IVb w kategorii I – klasy 1-4 szkoły podstawowej i Adam Piecyk z klasy VIa w kategorii II – klasy 6-8. Upominki otrzymali wszyscy uczestnicy turnieju, a zwycięzcom wręczono cenne nagrody rzeczowe.
W ostatecznej klasyfikacji, w I grupie Maksymilian Siara, który test napisał najlepiej ze wszystkich uczestników w swojej kategorii, zajął II miejsce. Gratulujemy naszym reprezentantom!
Koordynatorem konkursu w naszej placówce jest pani Katarzyna Wójcik.