X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

2.10. 2020 r. PSP nr 2 w Przysusze brała udział w   X Światowym Dniu  Tabliczki Mnożenia. W tym dniu ze względu na pandemię koronawirusa  egzaminy z tabliczki mnożenia dla chętnych zostały przeprowadzone  przez Klasowe  Komisje Egzaminacyjne na lekcjach matematyki. Do egzaminu przystąpili uczniowie klas 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Za poprawne i bezbłedne odpowiedzi ustne i pisemne   uczniowie otrzymywali tytuły „Eksperta Tabliczki Mnożenia”.
Koordynatorzy akcji:  nauczyciele matematyki w PSP nr 2 w Przysusze.


Zaszufladkowano do kategorii PSP2